Nyheter

Lägre produktion på grund av försämrad halvledarsituation

Volvo Cars förväntar sig en tillfälligt försämrad produktion som väntas hålla i sig till och med andra kvartalet på grund av brist på en specifik typ av halvledare.

Under det senaste året har bilindustrin drabbats av halvledarbrist och Volvo Cars har tidigare kommunicerat att företaget sett en gradvis förbättring månad för månad i utbudet av halvledare och i produktionen. På grund av den här specifika störningen ser företaget nu en tillfällig avvikelse ifrån den trenden.

Volvo Cars har förväntat att öka sin försäljningsvolym för helåret 2022. Störningen innebär att företaget nu ser en marginell ökning i försäljningsvolymen för helåret 2022, jämfört med 2021.

Den förväntade störningen i Volvo Cars produktion är inte relaterad till kriget i Ukraina då Volvo Cars har begränsade direkta relationer med underleverantörer i Ukraina. Kriget i Ukraina har resulterat i ökade kostnader för råmaterial, energi och frakt inom bilindustrin. Volvo Cars fortsätter att jobba med prisökningar för att motverka effekten av dessa kostnadsökningar.

Begränsningarna inom leverantörskedjan, inklusive pågående störningar relaterade till Covid, väntas vara ett problem under hela 2022. Volvo Cars kommer att arbeta tillsammans med sina underleverantörer för att lösa störningar i produktionen och leverera bilar till kunder så snabbt som möjligt.