Nyheter

Plipp tar sina första globala spadtag i USA

Plipp AB har beslutat att påbörja bildandet av ett dotterbolag i USA med syfte att globalisera verksamheten.

Plipps VD Carl-Henrik Zetterberg ska tillsammans med styrelseledamoten Mathias Grönberg att utarbeta en plan för detta och återkomma med förslag till styrelsen om genomförandet.

Att bilda ett dotterbolag i USA är i linje med tidigare information och följer företagets strategiska genomförandeplan om hur verksamheten ska bli global.

Plipps mikrobetal- och affärssystem har mängder av funktioner som är uppbyggda för att kunna skalas upp på global nivå. Affärssystemet är i grunden byggt som en engelskspråkig plattform. Tack vare systemet kan konsumenter göra mikroköp av enskilda artiklar i stället för att köpa en prenumeration.

Plipp är redan i kontakt med större medier i USA vilka efterfrågar våra tjänster. Därmed underlättas en global lansering av att Plipp och påbörja en marknadsföringskampanj i USA.

PLiPP AB:
Plipp är ett mikrobetalningssystem som har utvecklats sedan 2019 och är en öppen plattform med jobbmarknad – marknadsföringsverktyg – utgivarverktyg