Nyheter

Transport: ”Blockaden av ryska fartyg riskerar att bli ett slag i luften”

Transportarbetareförbundet har under dagens styrelsemöte diskuterat frågan om en blockad av ryska fartyg i svenska hamnar. Styrelsen har beslutat att under torsdagen den 24 mars samråda vidare med berörda hamnavdelningar och deras fackliga förtroendemän, i samband med avdelningarnas årsmöten.

Frågan är komplicerad ur flera aspekter. Dels utifrån hur effektivt ett sådant varsel kan bli. Endast en bråkdel av de ryska fartyg som anländer till Europa kommer till svenska hamnar. Dels utifrån ett samordningsperspektiv, där det krävs synkronisering på EU-nivå för att få relevant effekt, menar Transport i ett pressmeddelande.

– Blockaden riskerar att bli ett slag i luften ur vårt perspektiv, säger förbundsordförande Tommy Wreeth. Vi vill också diskutera frågan med våra förtroendevalda ute i hamnarna för att få deras perspektiv på denna komplicerad fråga, säger Tommy Wreeth.