Nyheter

Industriområdet på Dåva i Umeå växer

Planarbete pågår sedan tidigare och byggnadsnämnden har nu beslutat att utöka planområdet. Anledningen är ett ökat behov av verksamhetsmark samt större möjligheter för området nu när järnvägsplanen för Norrbotniabanan fastställts.

– Umeå är en högintressant ort för etableringar och vi har behov av att kunna erbjuda mer planlagd mark för verksamheter och industrier. Planområdet för Dåva Företagspark utökas nu till cirka 100 hektar. Tanken är att företagsparken ska växa med verksamheter inom områdena miljöteknik, återvinning och energi, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Både Umeå Energi och Umeva finns i området och har behov av att kunna utöka sina verksamheter. Bland annat kan det bli kommunernas ansvar att samla in förpackningar för återvinning. Om det blir så, behöver Vakin cirka 10 hektar för mottagning, omlastning och mellanlagring inför vidare transport. Umeå Energi behöver ytterligare 30 hektar för sin verksamhet.

– Våra kommunala bolag har behov av stora ytor på Dåva. Det betyder att ytan för andra större etableringar begränsas inom nuvarande planområde. Med ett större planområde och ett större grepp för Dåva företagspark möter vi bättre behoven i det växande Umeå, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Att Norrbotniabanan får en järnvägsanslutning till Dåva Företagspark innebär stora möjligheter att utveckla området men också möjligheter att lyfta över vägtransporter till mer miljövänlig järnväg. En järnvägsterminal håller på att byggas i områdets norra del.

I översiktsplanen är delar av det nya planområdet ett infrastrukturreservat för järnvägen. När det nu står klart att järnvägen kommer att gå söder om planområdet har infrastrukturreservatet tjänat ut sitt syfte och marken kan användas till annat. Den mark som planområdet utökas med är kommunal.

Arbetet med detaljplanen fortsätter. Flera utredningar ska göras, bland annat gällande trafik, geologi, dagvatten och kartläggning av naturvärden.