Nyheter

Regeringsförslag: Transportföretag som fuskar ska kunna få sina fordon fastlåsta

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fordon som används av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med så kallad klampning om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll.

Syftet är bland annat att fler utländska förare ska anmälas som utstationerade och att möjliggöra svenska löner och villkor på vägarna.

– Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna och det ska kosta att fuska. Regeringen har redan infört EU:s högsta sanktionsavgift för olagliga transporter, nu utökar vi möjligheten att låsa fast fordon för att säkerställa att sanktionsavgifter betalas. Så tar vi krafttag mot fusket, säger Tomas Eneroth.

Förslaget kompletterar propositionen om genomförande av det  så kallade mobilitetspaketet. Enligt propositionen skärps kraven på utländska transportföretag att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket senast den dag då arbetet i Sverige påbörjas. Detta underlättar i sin tur för svenska fackförbund att förhandla om kollektivavtal och ställa krav på svenska löner och villkor.

Enligt propositionen ska dessutom utlandsetablerade transportföretag som utför transporter med en utstationerad förare och som inte kan visa upp en kopia av utstationeringsdeklarationen tilldelas en sanktionsavgift.

Den lagrådsremiss som regeringen nu beslutat om syftar till att säkerställa att utländska transportföretag som ska påföras sanktionsavgift också betalar den. Det ska ske genom möjlighet till åtgärder, till exempel klampning, för att hindra att fordonet kör vidare.

Regeringen anser att de nya reglerna om att kunna klampa fordon bör träda i kraft så snart som möjligt efter att reglerna i mobilitetspropositionen börjar gälla. I lagrådsremissen föreslås därför att lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2022.