Nyheter

Byggstart: Sista delen av Hallsberg-Degerön

Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på järnväg, ett steg mot målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter. Nu har den sista järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Den har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Hallsberg–Stenkumla är den sista att byggas av de sex delsträckorna inom Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Nu har järnvägsplanen för sträckan vunnit laga kraft.

– Vi har en lång process av samråd och planering bakom oss, säger Sven-Bertil Götvall, projektledare på Trafikverket. Vi är i slutskedet av projekteringen, och när den nya nationella planen för transportinfrastruktur beslutas kommer vi att vara redo att börja bygga anläggningen.

Ökad kapacitet och hållbarhet

När hela sträckan är klar kommer vi att fullt ut kunna se resultatet av utbyggnaden. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Med det nya dubbelspåret kan fler tåg gå på banan och transporttiderna minskar.

– Efterfrågan på transporter förväntas öka i framtiden. Samtidigt ska Sverige klara klimatmålen. Vi behöver ställa om transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg. Det här är ett steg i den utvecklingen, säger Linda Lingdell, programansvarig för Dubbelspår Hallsberg–Degerön.

Trafikverkets arbete för mer effektiva och hållbara godstransporter är nära kopplat till regeringens klimatmål för transportsektorn. Det innebär att utsläppen ska minska med minst 70 procent senast 2030, jämfört med 2010 års nivå. Trafikverket arbetar därför med åtgärder som ska öka effektiviteten i transportsystemet, göra det möjligt att flytta över transporter från väg till järnväg och sjöfart samt ställa om till fossilfria godstransporter.

Klart 2030

Förberedelserna kommer att pågå under 2021 och 2022, och byggstarten är planerad till 2023. Hela bygget beräknas vara klart 2030.

Korta fakta om Hallsberg–Stenkumla

14 km dubbelspår, varav 12 i nysträckning

En 2,4 km lång bergtunnel

Ett 10-tal järnvägsbroar och 1 vägbro

Mötesspår för 1000-meterståg

Utbyggnad av infarten till godsbangården för 1000-meterståg