Nyheter

myFC:s teknik uppmärksammad på mässa i Paris

myFC:s försäljningschef Alexander Blomqvist var på plats under den senaste Autonomy-mässan i Paris, den 16 till den 17 mars. Där träffade han uppmärksamma och intresserade utställare.

– Jag hade möten med företag som tillsammans utgör en stor del av det totala softmobility-segmentet, en marknad som i dagsläget är värd 56 miljarder dollar, säger han.

Stora fleet-operatörer, elcykeltillverkare, producenter av softmobility- och lastmile delivery-fordon, teknikföretag med mera – sammanlagt 200 utställare – var på plats för att utbyta kontakter och göra affärer under mässan.

– Det är viktigt för oss att närvara på Autonomy Paris. Företagen som kommer dit representerar ett av våra prioriterade segment, softmobility. Det är en marknad som ökar kraftigt, och som 2030 beräknas vara värd närmre 200 miljarder dollar, säger Alexander Blomqvist.  

Potential för myFC

myFC var på mässan för att föra diskussioner med aktörerna i branschen kring hur de kan minska sina totala kostnader (TCO) och öka sin konkurrenskraft. myFC vänder sig till en marknad där tillgängligheten när det gäller kobolt och litium är en uppenbar utmaning, och där behovet av alternativa energikällor växer.
På mässan mötte han företag som var mycket intresserade, men som hade begränsade kunskaper om bränsleceller.

– De ser dock en klar potential, och det finns en given plats för vår teknik i segmentet. Alla som arbetar med mobilitet kämpar med samma saker. Det handlar om räckvidd och laddtid, och där har vi en lösning att erbjuda, säger han.

Elcyklar är en del av soft mobility-segmentet där myFC redan har ett etablerat samarbete med en av de stora leverantörerna av cykelsystem. Marknaden för elcyklar är stor och växande. 2020 var den värd närmare 24 miljarder dollar. Prognosen fyra år framåt, till år 2026, är att den då har växt till 48 miljarder dollar.
Försäljningen av e-bikes expanderar alltså snabbt, och väntas fortsätta att göra så under hela decenniet. Från 2019 till 2030 spås försäljningen i enbart Europa öka från 3,7 miljoner till 17 miljoner sålda cyklar per år. Även i USA har elcykeln ökat snabbt i popularitet. Försäljningen i landet steg med 145 procent mellan 2019 och 2020.

Ökar konkurrenskraften

Enligt Alexander Blomqvist är de flesta av fleet-operatörerna inom softmobility och lastmile-delivery inne i ett expansivt skede. Batterier som energikälla är den mest uppenbara och tillgängliga lösningen som många tar till i ett inledningsskede.
Men efterhand som marknaden mognar kommer de att stå inför andra valmöjligheter.

– I det skedet är det ett viktigt argument att vår patenterade teknik med mikrobränsleceller i kombination med batterier kan öka både räckvidd och driftstid för fordonen. Det leder till att aktörerna kan minska antalet enheter i sin flotta och därmed även öka sin konkurrenskraft, säger han.
Bestyckade med bränsleceller behöver enheterna inte längre stå och ladda i timmar varje dag. Vätgastankningen går på några minuter, sedan kan fordonen vara ute och arbeta igen.

– Dessutom handlar det om bolag som har ett starkt fokus på hållbarhet. I en applikation där bränsleceller kombineras med batterier får batterierna betydligt längre livslängd, vilket ger en klar miljövinst.

Den pågående omställningen till grön och hållbar energi är över huvud taget en omvälvning som talar för bränsleceller. Råvaran för att framställa vätgas, liksom den enda spillprodukten vid bränslecellsdrift, är rent vatten.

EU satsar på vätgas

Enligt Alexander Blomqvist är det ingen slump att en mässa av det här slaget går i Paris. Frankrike är ett land som är framåt när det gäller vätgas.
Ett exempel är att det norska vätgasbolaget Nel nyligen fått en order på vätgasstationer som ska installeras i Paris, avsedda för mindre bränslecellsdrivna fordon.
Även inom EU i stort är vätgas starkt i fokus. I juli 2020 tog kommissionen beslut om en vätgasstrategi som en del i kontinentens gröna giv och arbetet med att nå klimatmålen.

– Vi ser också att det sker en förberedelse i flera europeiska länder för att snabbt kunna bygga upp en infrastruktur för att ladda vätgas, säger Alexander Blomqvist.
Unionens satsning på vätgas fram till 2030 är i storleksordningen 430 miljarder euro.