Nyheter

Fossilfritt Sverige: ”Hög tid satsa på svensk biodrivmedelsproduktion”

”En inhemsk biodrivmedelsproduktion stärker Svensk försvarsförmåga, bidrar till att förebygga konflikter och blir ett kraftfullt vapen mot Ryssland.”

Det skriver Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Industri:

”I det nya säkerhetsläge som råder i Europa är det naturligt att försvaret får ökade anslag. Ett starkt försvar måste också vara oberoende av import av drivmedel från det land som utgör det akuta hotet mot vår säkerhet. Med Sveriges goda tillgång på bioresurser från skog och jordbruk finns möjlighet att stärka totalförsvarsförmågan och förse försvaret med biodrivmedel om staten gör en upphandling av ett raffinaderi med den teknik som krävs.”

”Det europeiska beroendet av rysk gas och olja blir smärtsamt tydligt när ett kraftfullt svar på den oprovocerade attacken av Ukraina ska utarbetas. Över hälften av de ryska exportintäkterna kommer från fossila bränslen och 40 procent av all gas och över en fjärdedel av all olja som vi använder inom EU importeras från Ryssland.”
Läs hela debattartikeln här: