Nyheter

Kan vätgas i tunga lastbilar bli ett alternativ till batterier?

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har analyserat vätgasens roll i tunga vägtransporter relativt batterier. Nu blir det seminarium den 21 april där resultaten presenteras och diskuteras.

Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. EU och många fler länder har liknande klimatmål. Transportsektorn är en stor utmaning. Medan personbilsflottan elektrifieras finns fortfarande stora utmaningar med tyngre transporter och vilka teknikval som kommer att bli rådande. De teknikval som diskuteras är batterier, vätgas och elvägar.

Medverkar gör Per Kågeson, IVA-ledamot och expert, Staffan Rödjedal, Volvo, Emelie Algebrant, Tekniska Verken i Linköping, Maria Nilsson Öhman, DHL samt Karin Byman, IVA. Resultaten kommer dessutom att kommenteras av en politikerpanel som består av Birger Lahti, (V), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Anders Åkesson (C), Mattias Bäckström Johansson (SD), Helena Gellerman (L), Camilla Brodin (KD) och Lorentz Tovatt (MP).

Läs mer och anmäl dig här:
Kan vätgas i tunga lastbilar bli ett alternativ till batterier? Torsdag den 21 april 2022 16:30-18:00
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 efterföljande mingel i IVAs lokaler.
Seminariet sänds även digitalt.