Nyheter

Nu startar arbetet med nya Klosterbron

Från och med måndagen den 4 april kommer Klosterbron på stationsområdet i Växjö att stängas av inför att bron ska bytas ut till en bredare och ljusare bro. Fram till att den nya bron är klar, sommaren 2022, hänvisas alla som ska ta sig över och mellan plattformarna att använda Västerbron.

– Nya Klosterbron kommer att gå från södra sidan vid WTC in i Växjö stations- och kommunhus, vilket gör att vi får vi en förlängning och ökad tillgänglighet mellan Söder och centrum. En bredare, längre och mer tillgänglig bro är en viktig pusselbit i Växjös nya stationsområde, säger Sofia Iderheim, projektledare.

Den 16-17 april kommer den befintliga bron att lyftas av. Den nya bron kommer sedan att monteras på Raoul Wallenbergs gata innan den lyfts på plats den 28 maj. När bron lyfts av och på kommer Trafikverket att stänga av all tågtrafik och sätta in ersättningsbussar. Under perioden den 4 april till 30 juli kommer Länstrafiken att ha sina ersättningsbussar på Norra Järnvägsgatan.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Raoul Wallenbergs gata från och med idag den 28 mars då förberedande arbeten påbörjas nu. Endast trottoaren längs stations- och kommunhuset är öppen samt att fordon med leveranser till stations- och kommunhuset kommer fram. Detta innebär att det från och med nu inte passerar några bussar på Raoul Wallenbergs gata.

Sedan någon vecka tillbaka är även gångvägen längs med järnvägen avstängd mellan Klosterbron och Linnérondellen. Cyklister och gående hänvisas istället via Norra Järnvägsgatan när de rör sig mellan stationen och Linnérondellen.

– Under tiden som arbetet pågår är kanske inte alla de vägar som invånare och besökare vanligtvis tar sig fram på till bussar och tåg öppna. Vi uppmanar därför alla som rör sig i området att vara ute i god tid och vara uppmärksam på omledningsskyltar så att du inte missar ditt tåg eller buss, säger Sofia Iderheim.

Från vecka 14 och fram till början av juli kommer det att bli en del nattarbeten då vissa arbeten behöver ske när det inte är någon tågtrafik igång.

Den nya bron planeras öppna vid månadsskiftet juli/augusti 2022.