Nyheter

Rapport från Järnvägsforum Norr 2022

Branschen samlades i dagarna två i soliga Gävle på konferensen Järnvägsforum Norr 2022. Tillväxt, jobb och att klara klimatomställningen stod i fokus med den förändrade – och stadigt ökande – mobiliteten och förutsättningar att svara upp mot ökande efterfrågan på godstransporter på järnväg som följer på industrins investeringar i norra Sverige.

Konkurrensförutsättningarna har drastiskt förändrats det sista halvåret, en utveckling som har accelererats under Ukrainakrisen. De stora förskjutningarna av preferenser för hur vi vill resa och transportera gods som vi ser just nu är här för att stanna.

Enligt Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan uppstår de stora systemeffekterna först efter slutdatumet för planen 2033, och då snarast framåt 2040–45.

Från Tågföretagens styrelse deltog i den avslutande panelen Monica Lingegård, vd SJ, Dag Lokrantz-Bernitz, vd Vy, och Claes Scheibe, vd Hector Rail.

Behoven av att snabba upp utbyggnadstakten kunde inte framförts tydligare. SJ och Hector Rail passade i sammanhanget på att tillkännage ett avtal där Hector Rail bidrar till en del av dragningen av SJ:s nattåg till Hamburg från september 2022.

Ett tydligt budskap från Järnvägsforum Norr är att Sverige måste svara upp mot EU:s anmodan att bidra med större engagemang i den långsiktiga planeringen av EU:s infrastruktur.

Det kan exempelvis innebära att regeringen ger Trafikverket uppdraget att paketera de svenska infrastrukturprojekten så att man optimerar förutsättningarna för återbäring från EU på EU-avgiften.

De stora industrisatsningarna kräver arbetskraft till de växande norrlandsregionerna och kompetensförsörjningen står i centrum bredvid det skriande behovet av att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar i norr och i hela landet.

Det rör sig även inom de stora dragen för kompetensförsörjning i vår bransch. Just nu arbetar vi med att färdigställa en modell för ett framtida Järnvägscollege, läs separat artikel, med syfte att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen.

Tågföretagens Linda Ekholm, intervjuades i veckan i RT-Forum just om branschens utveckling av kvalitetssäkrade utbildningar.