Nyheter

engcons nya markvibrator

Som ytterligare ett steg framåt i att göra grävmaskinen till en redskapsbärare, lanseras nu en nyutvecklad markvibrator för grävmaskiner i storleken 12-26 ton. Markvibratorn PC6000 är anpassad för att användas under en tiltrotator, vilket ökar grävmaskinens effektivitet och minskar risken för personskador.

Att använda en markvibrator tillsammans med en grävmaskin blir allt vanligare för markkomprimering. Genom detta kan antalet maskiner/redskap minskas och säkerheten ökas, då ingen person behöver vara nere i en schakt som riskerar att rasa till följd av vibrationerna.

Inga handdrivna vibratorer behöver lyftas med kätting eller lyftstropp.

Detta ökar säkerheten på arbetsplatsen avsevärt, ett område som ligger engcon varmt om hjärtat. Vidare blir arbetsområdet större då det både går att rotera och vinkla markvibratorn så att den följer underlaget.

– Ja, nu ökar vi grävmaskinernas flexibilitet då grävmaskinisten kan tilta och rotera markvibratorn. Det går bland annat att komprimera runt slänter och brunnar, utan att ständigt behöva byta maskinens position. Detta innebär att grävmaskinen kan utföra fler typer av jobb, berättar Johan Johansson, konstruktör och projektledare för den nya markvibratorn.

Sparar tid, pengar och ökar säkerheten

Likt övriga hydrauliska redskap från engcon är EC-Oil automatiskt snabbfästessystem standard på den nya markvibratorn PC6000, vilket är ytterligare ett steg i det fortsatta arbetet med att utveckla verktyg med automatiskt snabbfästesystem.

– Hydrauliken kopplas automatiskt med EC-Oil vilket innebär att föraren sparar tid och pengar samt ökar säkerheten genom att inte behöva gå ut för att koppla trilskande och skitiga kopplingar manuellt. Är det regnigt, kallt och snöigt höjs komforten väsentligt, fortsätter Johan Johansson.

Fördelar med engcon PC6000 markvibrator för grävmaskiner:

EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är standard, vilket innebär att föraren kan koppla markvibratorn och dess hydraulik utan att behöva lämna hytten.

Lågt flödesbehov gör att PC6000 går att driva via tiltrotatorns extra hydraulik.

I kombination med tiltrotator ges större åtkomst och det blir enklare att utföra fler sorters jobb.

Ingen personal i schakten minimerar risken för personskador, som kan uppstå om schaktväggen rasar på grund av vibrationerna.

Inga lyft med handdrivna markvibratorer som kan tappas eller svänga in i personal eller omgivningen.

Färre slangar som kan gå sönder och nötas av på grund av att ingen läckoljeledning behövs.

Skruvbar grind gör det enkelt att byta till annat fästes-system.

Teknisk data PC6000:

Bredd [mm]: 720
Höjd exklusive infästning [mm]: 508
Längd [mm]: 1065
Vikt exklusive infästning [kg]: 560
Rekommenderat hydraulflöde från [l/min]: 55
Packyta [m²]: 0,44
Packkraft [kN]: 60
Max hydraultryck [bar]: 220
Max rekommenderat tryck i returledning [bar]: 20

Serieproduktion planeras till hösten 2022.