Nyheter

Ny styrelseordförande och nya ledamöter föreslås i Green Cargo

Ägaren föreslår inför Green Cargo ABs årsstämma den 27 april 2022 att Andreas Regnell väljs som ny styrelseordförande. Vidare föreslås att Sten Olsson och Karin Strömberg väljs som nya styrelseledamöter.

Andreas Regnell är idag Chef Strategic Development på Vattenfall AB, styrelseordförande i Hybrit Development AB samt ledamot i Energiföretagen Sverige ABs styrelse.

Sten Olsson är vd för Nyköping Östgötalänken AB. Karin Strömberg är egenföretagare samt styrelseordförande för Svensk Bilprovning AB.

Omval föreslås av ledamöterna Catarina Fritz, Crister Fritzson, Charlotte Hansson och Michael Thorén.

Förslaget till ny styrelse motiveras av ägaren med att de föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Andreas Regnell

Född: 1966
Nuvarande befattning:
Chef Strategic Development på Vattenfall AB
Tidigare befattningar: Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i nordiska regionen, The Boston Consulting Group, Analytiker och Account Manager, Citibank
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Hybrit Development AB, Ledamot i Energiföretagen Sverige AB.
Utbildning: Civilekonom

Sten Olsson

Född: 1953
Nuvarande befattning: Egenföretagare samt Vd Östgötalänken AB
Tidigare befattningar:
Statssekreterare på Finansdepartementet samt Statsrådsberedningen
Andra uppdrag: Bland annat styrelseordförande Skatteverket, styrelseordförande Statens fastighetsverk och styrelseledamot Ellevio AB
Utbildning:
Teknisk gymnasieutbildning

Karin Strömberg

Född: 1956
Nuvarande befattning: Styrelsearbeten, investerare
Tidigare befattningar: Senior Vice President SAS Airline, Vd och delägare PharmaRelations AB
Andra uppdrag:
Styrelseordförande för Svensk Bilprovning AB, ordförande och ledamot i delägda bolag
Utbildning:
Civilekonom