Nyheter

NCC säljer logistikprojekt i Göteborg

NCC säljer logistikprojektet Albatross i Arendal till Barings, för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 530 MSEK.

Albatross är den femte och sista etappen i Arendal Green Park vid Göteborgs hamn, där NCC utvecklar en logistikbyggnad om cirka 34 000 kvadratmeter.

– Arendal har ett utmärkt läge som kommer att vara strategiskt viktigt för oss på grund av närheten till både Nordens största hamn och motorvägar. Vi är mycket glada över att återigen kunna samarbeta med NCC, den här gången i byggandet av vår logistikbyggnad, säger Gunther Deutsch, Head of Transactions Europe och vd, Barings.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 530 MSEK. Inga hyresgarantier lämnas vid försäljningen. Fastigheten beräknas vara färdigställd i första kvartalet 2024 och ger då en positiv resultatpåverkan i NCC Property Development.

Arendals placering, i direkt anslutning till Göteborgs hamn och invid riksväg 155, gör det till ett av Sveriges bästa logistiklägen. NCC har utvecklat flera logistikprojekt i Arendal tillsammans med bland annat ICA Fastigheter och Eliasson & Lund AB. Albatross är den femte etappen och nu pågår ett arbete med en ny detaljplan på angränsande mark för ytterligare byggrätter som NCC äger i Arendal

– Vi ser att intresset för logistikfastigheter ökar i takt med en växande e-handel och Barings val av Arendal bekräftar områdets attraktion, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development och entreprenaden utförs av NCC Building Sweden och orderregistreras i andra kvartalet 2022.

NCC har som mål att minimera projektets miljöpåverkan och att fastigheten ska bli certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM, med klassningen Excellent.