Nyheter

Peab bygger om väg 40

Peab har fått uppdraget att bygga om väg 40 mellan Nässjö och Eksjö. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 357 miljoner svenska kronor.

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten kommer vägen mellan Nässjö och Eksjö att byggas om till mötesfri väg. Sträckan som idag är cirka 14 kilometer lång bedöms ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning på cirka två kilometer och resterande väg breddas eller byggs om längs med nuvarande sträckning. För att ytterligare höja säkerheten och öka framkomligheten så byggs ett antal planskilda korsningar.

– Det känns självklart mycket bra att få vara med och bidra även på den här sträckan till att väg 40 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet. Här bygger vi för framtiden och för vardagen där livet levs, vilket är ju vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för en väl fungerande gång- och cykelväg mellan orterna samt nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Vidare byts dagens viltstängsel ut mot ett nytt längs med hela sträckan, samt skapas fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån.

– Vi gör Sverige närmare genom att korta avstånden mellan människor och företag, samtidigt skapar vi förutsättningar för att alla transporter och resor ska kunna ske på en trygg, säker och framkomlig väg, säger Mikael Hårrskog, projektledare på Trafikverket.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under 2022 och beräknas vara klart under 2025.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2022.