Nyheter

”The New Industrial Revolution”

Dagens Industri och Microsoft arrangerade ett seminarium med titeln ”The New Industrial Revolution”. Cybersäkerhet, hållbar miljö och sårbara leveranskedjor stod på dagordningen.

Moderatorn Pontus Herin från Dagens Industri hänvisade inledningsvis till kraftfulla koncept som Machine Learning och AI, vilka möjliggör bland annat transformering till en grönare värld, men pekade samtidigt på riskerna med bland annat cyberattacker.

Säkra sina digitala tillgångar

Teemu Salmi från Stora Enso, Marcus Murray från Truesec och Fredrik Haventon från Microsoft diskuterade hur företag ska säkra sina digitala tillgångar och förhindra cyberattacker. Attacker utförs av både kriminella och av stater. Syftena kan vara skilda, ibland enbart för att utpressa företag på pengar. I vissa fall är syftet att skada och samtidigt stjäla data.

På grund av kriget i Ukraina kan vi vänta fler attacker från Ryssland som vill hämnas på Västvärldens sanktioner. För de företag som har data i ”The Cloud” är det viktigt att ha redundans i sina egna system. Alla företag bör ha teknik och rutiner för att tidigt upptäcka skadlig eller illavarslande kod. När en attack drabbar är det viktigt att direkt anlita experter på cyberattacker, inte en generalist inom datateknik.

Mycket tyder på att företag är utsatta för betydligt fler attacker än vad allmänheten får kännedom om.

Digitalisering nödvändigt för hållbarhet

Fredrika Klarén från elbilstillverkaren Polestar och Nexhi Deti från Microsoft diskuterade digitalisering och miljömässigt hållbara lösningar. Det stod klart att High Tec och hållbarhet går att förena, i själva verket krävs digitalisering för att nå hållbarhet. Hållbarhet är här för att stanna.

De senaste 2–4 åren har kraven ökat både från lagstiftarna och från konsumenterna och andra intressenter. Flera företag ligger före lagstiftningen. Exempelvis har EU länge utlovat verktyg för att räkna ut hållbarheten. Polestar använder redan LCA (livscykelanalyser) för att bedöma miljöpåverkan i hela tillverknings-, leverans- och användarledet. Medan Microsoft strävar efter att leverera hållbar datahantering.

För hållbarheten handlar det om att kunna göra beräkningar och miljökalkyler. Utmaningarna är stora för att dels samla in data och dels göra om den till information som går att kommunicera. Här har företagen en stor roll i att ”utbilda” både återförsäljare och kunder så de kan göra rätta val. Helt nya affärsmodeller måste också utvecklas.

I ivern att framstå som hållbara ägnar sig en del företag åt Green Wash – grönmålning – som får dem att se hållbara ut utan att leva upp till hållbarhet. Det är viktigt att både EU och företagen själva tar fram verktyg för att avslöja sådan grönmålning. Även här har digitalisering och informationsbehandling en stor roll. Till informationsbehandling hör också sådana koncept som Machine Learning och AI.

Bräckliga leveranskedjor för industrin

Det tredje ämnesområdet handlade om vad industrin kan göra för att minska sårbarheten i leveranskedjorna. Under senare år har det varit problem att få fram inte bara halvledare utan snart sagt alla typer av komponenter. Frakterna har blivit dyrare vilket också drabbar oss när slutprodukterna ska levereras till kund. Gabriel Werner från Blue Yonder, Patrick van Loon från Microsoft och Riccardo Picca från Sandvik diskuterade läget och hur man kan rusta sig för framtiden.

Problemen har orsakat mycket extra arbete. Samtidigt har man sett över behovet av mera data för leveranskedjorna, hur dessa data ska säkras samt vilka parter som ska dela data. Även i logistiken är redundans viktigt, närmare bestämt att ta fram alternativa leveranskedjor. Representanten från Microsoft pekade på att deras molntjänster också utgör en typ av leveranskedjor.

Även för logistiken kan Machine Learning och AI vara till hjälp.

Laurence Janssens från Microsoft sammanfattade seminariet med att bland annat säga att företagen kanske bör se över sin roll både i leveranskedjorna och i de ekosystem för hållbarhet som industrin bygger upp nu.

På bilden: Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar, nämnde bland annat ett viktigt område där data och digitalisering är avgörande, nämligen när företaget gör LCA (livscykelanalyser) för att beräkna miljöpåverkan och hållbarhet för hela livscykeln hos elbilarna

Bild: Jesper Orrbeck