Nyheter

Från order till utleverans på 10 minuter

Kicks investerar över 200 miljoner i ett nytt nordiskt omnikanallager. Nu står det klart att man väljer Knapps automationslösningar som kommer att ge en ökad kapacitet och produktivitet samtidigt som den senaste tekniken stöttar Kicks skalbarhet genom bibehållen flexibilitet.

– Det kan ta mindre än tio minuter från att en order läggs till att den är packad och redo för utleverans, säger Mikael Holmqvist, Managing Director på Knapp AB.

Kicks nya omnikanallager byggs längs E4 i Rosersberg norr om Stockholm och anläggningen på 29 000 kvadratmeter kommer hantera både varuförsörjning till butik och kundordrar för e-handel i Sverige, Norge och Finland. Något som kräver flexibilitet och en hög plockkapacitet. Nu har Kicks valt Knapp och deras skyttellösning, OSR ShuttleTM EVO (Order Storage Retrieval), för att automatisera det nya lagret.

– Centraliseringen av en gemensam hubb för att varuförsörja både butik och e-handelsordrar skapar i kombination med Knapps automationslösning goda förutsättningar för en kraftigt förbättrad produktivitet och skalbarhet samt möjliggör snabba leveranser på alla våra marknader. Vi har idag en stark och välfungerande omnikanalsstrategi på plats och med en konsoliderad och framtidssäkrad logistikplattform kommer vi vara väl rustade för att stärka vår marknadsposition ytterligare, säger Freddy Sobin, VD på KICKS.

Den tekniska lösningen från Knapp bygger på att produkterna förflyttas från OSR ShuttleTM EVO till plockstationer där lagerpersonalen står. Detta istället för att personalen manuellt hämtar och sammanställer produkterna för utleverans. Tekniken kallas ”Goods-to-Person” där plockstationerna, Pick-it-Easy EVO, möjliggör effektivt plock från lagerlådor direkt ner i utgående transportemballage. Knapps OSR Shuttle™ möjliggör flexibel och snabb framtagning av produkter tack vare att skyttelrobotarna som plockar i ställagegångarna bara behöver flytta på maximalt två lådor för att komma åt rätt produkt i lagret

– Jämfört med ett lager som nyttjar traditionell manuell plockning så kan varje person i denna lösning vara 4-5 gånger mer produktiv, samtidigt som Kicks säkerställer en väldigt snabb genomströmning av kundordrar. För ett företag som Kicks där snabba leveranser är en viktig konkurrensfördel så kommer denna lösning vara avgörande för framtida tillväxt, säger Mikael Holmqvist.

Hela lagret blir sammanlänkat med Knapps automationer. Vid orderplockningen installeras också mjukvara som förhindrar plockfel.

– Kostnaden för att korrigera ett plockfel är ofta högre än värdet på den beställda produkten. Vårt system varnar när det är på väg att bli fel, vilket ofta resulterar i en stor kostnadsbesparing för våra kunder, säger Mikael Holmqvist.

Kicks lager i Rosersberg väntas stå klart i början av 2024 och då kommer man kunna hantera över 2 000 ordrar i timmen. Lagringsmässigt innehåller lösningen fler än 60 000 plastlådor som kan delas upp i sex sektioner per låda, fyllda med mängder av produkter.