Nyheter

Debatt: ”Tysta transporter på natten kan minska trafiken på dagen”

Leveranser nattetid med tysta ellastbilar skulle minska trängseln i trafiken dagtid. Tillsammans med företrädare för fordonstillverkare och distributörer skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag  om hur detta i många städer idag hindras av omoderna regler som utgår från lastbilar med förbränningsmotorer.

– Den tekniska utvecklingen går snabbt nu och då måste lagstiftningen hänga med. Här finns en tydlig möjlighet att öppna marknaden för en teknik som kan minska vårt fossilberoende, då är det olyckligt om omoderna regelverk ska stå i vägen, säger Svante Axelsson.

I Sveriges största städer hindras idag tunga lastbilar från att utföra leveranser mellan 22.00 och 06.00 på grund av lokala trafikföreskrifter om det buller som lastbilarna orsakar. Idag finns det tystgående ellastbilar som inte heller släpper ut luftföroreningar eller växthusgaser men på grund av regler i trafikförordningen får kommuner inte göra särskilda undantag för dem.

I debattartikeln föreslår Svante Axelsson tillsammans med Stefan Bergström Hedmark, vd, Martin & Servera; Helena Blom, transportchef, Dagab; David Källsäter, vd, Scania Sverige AB och Stefan Strand, vd, Volvo Lastvagnar Sverige AB, att trafikförordningen ändras.

Den testverksamhet som pågått i Stockholm visar att de nattliga leveranserna ger minskade bilköer på dagen, minskar stressen för chaufförerna och ger bättre förutsättningar för transportköparna.

Artikelförfattarna lyfter att det är just den här typen av mervärden för kommuner, åkerier och transportköpare som snabbt kan öka efterfrågan på ellastbilar så att produktionen kan skalas upp.

Läs debattartikeln här