Nyheter

Nyregistrerade personbilar minskade kraftigt i mars

Under mars 2022 nyregistrerades 29 893 personbilar. Det är en minskning med 39 procent jämfört med mars i fjol. Utvecklingen förklaras till stor del av att det i fjol nyregistrerades ovanligt många personbilar innan bonus malus-systemet förändrades den 1 april 2021. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Jämfört med februari i år ökade antalet nyregistrerade personbilar med 36 procent i mars. Detta är en normal säsongsvariation som även syntes 2019–2021 (se figur nedan). Värt att notera är att nyregistreringen av elbilar gått om nyregistreringen av bensinbilar under inledningen av 2022. Under januari till mars i år nyregistrerades nästan 20 000 elbilar, medan antalet nyregistrerade bensinbilar var 17 200. Enbart under mars nyregistrerades 9 300 elbilar, vilket motsvarar nästan var tredje nyregistrerad personbil.

Under mars 2022, jämfört med mars 2021, ökade nyregistrerade elbilar med hela 253 procent medan laddhybriderna minskade med 54 procent. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i mars jämfört med samma månad ifjol, med 60 respektive 64 procent.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i mars 53 procent (36 procent i mars 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 37 322 klimatbonusbilarna som nyregistrerades i januari till mars var 53 procent elbilar, 46 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under mars 2022 avregistrerades 24 682 personbilar, varav 8 872 (36 procent) exporterades.

I mars 2022 nyregistrerades 3 653 lätta lastbilar (-59 procent jämfört med mars ifjol), 700 tunga lastbilar (+1 procent) samt 34 bussar (+36 procent).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*