Nyheter

Mats Ericsson, Sverigechef, Nutanix: ”Storföretagen visar vägen i molnet – det är multi och hybrid som gäller”

Text: Mats Ericsson, Sverigechef, Nutanix

Att ha tillgång till flera olika publika och privata moln är den IT-modell som allt fler väljer, speciellt stora företag. Det beror till stor del på de krav som blivit viktigare som en följd av pandemin. Under de närmaste åren kommer den här trenden även att bli allt starkare bland mindre företag och organisationer, skriver Mats Ericson, på Nutanix.

Molnet har utvecklats i rekordfart sedan 2008, när Microsoft och Google började utmana Amazon på allvar. Men vad menar vi med begreppet ”molnet”? Allt som oftast syftar det nog på publika molnplattformar, som Amazon Web Services och Microsoft Azure, och på publika molntjänster, som Microsoft 365 och Salesforce. Men den definitionen räcker inte längre.

I dag handlar molnteknik och -lösningar i hög utsträckning om komplexa IT-miljöer som innefattar både flera olika privata moln och flera olika publika molnplattformar, så kallade hybrida multimoln. Lägg till en dos av traditionella IT-miljöer i företags egna datacenter, så får vi en bild av en allt mer diversifierad värld, vad gäller IT.

Det här visar sig definitivt i Nutanix stora årliga undersökning Enterprise Cloud Index som genomförts för den fjärde gången. Den visar inte bara att allt fler satsar på molnmigreringar och på att göra sig av med traditionella IT-miljöer, samt att tveksamheten inför molnlösningar minskar. Det är också tydligt att allt fler företag och organisationer satsar på hybrida multimoln. Allra tydligast är det för stora företag.

I vår senaste undersökning svarar 36 procent av deltagarna att de satsar mest på multimolnlösningar. Bland företag med fler än 5 000 anställda ökar den andelen till hela 57 procent, alltså en majoritet av de tillfrågade.

Det är inte konstigt att nya, avancerade IT-lösningar slår igenom på stora företag först. Men så småningom, visar historien, kommer de lösningarna även att anammas av mindre företag och organisationer. Då kommer funktionalitet för att enkelt kunna hantera och administrera heterogena IT-miljöer, som hybrida multimoln är, att bli ännu viktigare.

Det är mer sannolikt att ett stort företag har kompetens i form av personal för att hantera hybrida multimoln, än att ett mindre företag har det. På det mindre företaget blir enkelhet och automatisering ännu viktigare än på det stora företaget. Det blir ett krav.

På ett mer övergripande plan kan vi konstatera att slagord som ”Cloud First” har spelat ut sin roll. Det är en självklarhet att lägga merparten av IT-resurserna i molnet, hur de än ser ut, i dag. I dag handlar det mer om smart molnanvändning, vilket blir tydligt i vår undersökning. Det inbegriper att välja rätt molnlösning beroende på användningsfall. För att lyckas med det krävs tillgång till en varierad samling privata och publika molnlösningar. Och det ställer krav på enkel hantering av de olika lösningarna.

Den enskilt mest bidragande faktorn till satsningen på hybrida multimoln lär vara pandemin. Det visar sig i att 40 procent av IT-beslutsfattarna lyfter fram att kunna stödja distansarbete och digitalt samarbete som viktigt. Även bättre support till kunder (36 procent) och förbättrad kontinuitet för verksamheten, business continutiy (35 procent) pekar i samma riktning. Hybrida multimoln uppfattas som bättre lösningar för att kunna uppfylla de krav som blivit viktigare som en följd av pandemin.

Att 72 procent anger att IT fått en viktigare roll under pandemin talar sitt tydliga språk. Med ökade förväntningar kommer ökade krav. Hybrida multimoln är lösningen för att uppfylla de kraven.