Nyheter

Sveriges Järnvägsentreprenörer: ”Vi måste få stopp på kapitalförstöring av svensk järnväg”

”En internationellt uppmärksammad vetenskaplig studie, fyra offentliga utredningar samt två Trafikverksrapporter konstaterar att konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet har varit en lyckad reform.”

Det skriver Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, i en replik till Seko i ETC:

”Precis som Sekos representanter skriver finns det problem på den svenska järnvägen (21/3). Än värre är att problemen kommer växa under den kommande planperioden”

”Givet regeringens tillsatta medel för de kommande tolv åren försämras funktionen på den befintliga järnvägsinfrastrukturen. Trots rekordnivåer på den totala budgetramen prioriterar regeringen nyinvesteringar framför att ta hand om det vi redan har. Det tycker FSJ är en felprioritering.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.etc.se/debatt/vi-maaste-faa-stopp-paa-kapitalfoerstoering-av-svensk-jaernvaeg