Nyheter

eComExpo: Mer om utmaningar än lösningar vid samtal om elbil och autonomi

Bristen på förare, långsamma tillståndsprocesser och incitament är några av transportsektorns utmaningar i utvecklingen mot framtidens elektrifierade och autonoma transporter. Det var slutsatser som drogs vid ett av seminarierna under mässan eComExpo i Arlandstad.

Programpunkten den 6 april om hur det elektriska och autonoma transportsystemet kommer att se ut i framtiden kom kanske mer att handla om de stora utmaningar som transportbranschen står inför och trögheten i utvecklingen än om hur lösningarna kommer att se ut.

Under moderatorn Mattias Goldmans ledning diskuterades ämnet av Carl Ceder och Christofer Laurell från företaget Einride samt Anna Pärsdotter, logistikchef hos deras kund livsmedelskedjan Lidl Sverige.

Einride är ett svenskt teknik- och transportföretag som specialiserar sig på elektriska och självkörande fordon och som har en stor flotta av eldriva tunga lastbilar. Ledstjärnan är att transportsystemen kommer att bli både hållbarare och säkrare med kombinationen av eldrift och autonoma fordon.

– Det saknas förare, det är en av de jättestora utmaningarna för sektorn eftersom antalet transporter inte kommer att minska utan öka, sa Christofer Laurell. Han såg möjligheter med hjälp av framtidens autonoma fordon som kan opereras på distans och där varje operatör kan hantera flera fordon.

– Förändringarna behövs redan idag. Vi arbetar nära tillståndsgivande myndigheter. Risken är stor att marknaden kommer att erbjudas myriader av olika tekniska lösningar. Framtidens energimix är avgörande. Politiken har ett stort ansvar, sa han.

Fungerar i storstaden

– Vi kör för närvarande med fyra el-lastbilar och jobbar på att utöka samarbetet med Einride, sa Anna Pärsdotter, som vittnade om att det finns en hel del för chaufförerna att lära, men också att intresset att pröva ny teknik är stort.

– Vi täcker nästan alla våra Stockholms-butiker med de här bilarna. Men räckvidden begränsar oss. Våra transporter ska vara helt fossilfria till 2025. Det krävs en energimix. Vi satsar på el men även på HVO och biogas. Vi har några dieselbilar kvar.

På tal om incitament konstaterade Carl Ceder att det inte finns några gräddfiler för el-bilar i städerna och beträffande autonoma fordon sa han:

– Det finns en diskrepans mellan teknik och tillstånd, mellan vad vi kan göra och vad vi får göra.

Och Christofer Laurell betonade att tekniken finns, men att det krävs resurser för tillståndsgivande myndigheter. Det är hög tid att investera i den kompetens som behövs där.

På en avslutande fråga om vad som är viktigast inför 2030-målen om fossilfrihet i transportsektorn svarade Anna Pärsdotter ”räckvidd”, Carl Ceder ”utsläppsfria zoner” och Christofer Laurell ”momentum” (=kraft som sätter igång, drivkraft, rörelse framåt).

På bilden: Christofer Laurell, Einride, Anna Pärsdotter, Lidl, Mattias Goldman, moderator, och Carl Ceder, Einride, vid seminariet om elektriskt och autonomt transportsystem.