Nyheter

Gullbergsbron har lyfts på plats över Gullbergsån

Under tisdagskvällen och natten till idag lyftes Gullbergsbron, inom projekt Olskroken Planskildhet, på plats över Gullbergsån. Bron lyftes på plats med en kran samtidigt som den stegvis sköts över ån. För att få bron att glida användes domkraft, teflon och såpa.

– Lanseringen var lyckad och projekt Olskroken Planskildhet har nått en viktig milstolpe, säger Mats Ek, projektledare på Trafikverket.

Bron kommer, när alla banarbeten är klara 2025, ha dubbelspår och trafikeras av Västlänken. Anledningen till att slutställandet dröjer flera år är att Västlänksprojektet ska bygga en ny bro över E6 och fortsätta spårbyggnation in till Göteborgs central. Förberedelserna med att få den nya bron på plats pågick i över ett år och bron är en så kallad stålfackverksbro, 60 meter lång med en vikt på 510 ton och tillverkad av stänger som sammanfogas till ett gallerverk av stödjande balkar.

Bron har tillverkats i arbetsområdet och stålet till konstruktionen anlände till projektet i oktober 2021. Bron har sedan monterats ihop i direkt anslutning till sin slutliga position över Gullbergsån.

Fakta: Projekt Olskroken Planskildhet ansluter till de nya spår som planeras inom Västlänken. På grund av geografisk närhet och liknande tidplan samordnas planeringen och bygget med projekt Västlänken.