Nyheter

Digital transformationsresa för Electrolux Professional

PTC (NASDAQ: PTC), och dess partner PDSVISION har inlett ett samarbete kring digital transformation med svenska tillverkaren av professionell köks- och tvättutrustning, Electrolux Professional. Windchill PLM fungerar sömlöst i heterogena miljöer och kommer att göra det möjligt för Electrolux Professional att minska komplexiteten i sina multi-CAD-designprocesser och ta ytterligare steg i sin digitala transformationsresa.

Electrolux Professional, som tillhandahåller kompletta professionella lösningar till storköks- och tvätteribranschen, ska skapa tillväxtmöjligheter genom att möjliggöra nya sätt att arbeta och ta kontroll över sin teknikmiljö. Som ett led i detta arbete behöver komplexiteten i designprocersserna minska, inte minst eftersom produktdesignen ofta behöver anpassas utifrån olika parametrar.

Electrolux Professional konfigurerar sina produkter utifrån de beställningar som företaget får. Det handlar om tusentals kundspecifika varianter och tillval baserat på ett antal produktplattformar. Dessutom gör företaget cirka 5 000 produktförändringar per år och bolaget har ett par hundra pågående produktutvecklingsprojekt inom tre affärsenheter.

Ingenjörs-, tillverknings- och serviceavdelningarna förlitar sig på många olika CAD- och datahanteringssystem. Bland annat används dessa fyra olika CAD-program: PTC:s Creo, SolidWorks, CATIA och Autodesk. Denna multi-CAD-miljö var en utmaning från ett datahanteringsperspektiv.

 – Vi insåg att vi hade fler tillverkningsplatser än vi någonsin tidigare haft, och de skiljer sig alla i typ av produkter, arbetssätt med mera, säger Lars Örnholmer, Enablers Director på Electrolux Professional. Här behövde vi standardisera miljön samtidigt som vi ville tillåta viss variation och kreativitet,

Electrolux Professional bestämde sig för att anta en produktplattformsstrategi och en modulär designstrategi för att möta marknadens krav och samtidigt minska komplexiteten. I samarbete med PDSVISION införde Electroluc Professional PTC:s lösning för produktlivscykelhantering Windchill.

Med Windchill får Electrolux Professional en omfattande PLM-mjukvara med standardiserade processer för datastyrning och spårbarhet, vilken i slutändan ger dem ordning i sitt digitala hus.

 – En viktig anledning till varför vi valde att arbeta med PTC var att de fokuserade på att hjälpa oss att arbeta mer effektivt. Dessutom har PDSVISION tillfört värdefull kompetens och de gav oss den uppmärksamhet och det stöd vi behövde för att bli framgångsrika med PTC:s produkter, tillägger Lars Örnholmer.

Electrolux Professional ser redan enorma framsteg och undersöker även andra delar av PTC-portföljen för att driva förbättringar genom hela värdekedjan.