Nyheter

GKN Aerospace partner när Amazon anlitar Arianespace för uppskjutningar med Ariane 6

Arianespace och Amazon har undertecknat ett avtal om 18 uppskjutningar med Ariane 6 över tre år.

– Det här kontraktet, det största vi någonsin har skrivit på, är ett fantastiskt ögonblick i Arianespaces historia, säger Stéphane Israël, CEO för Arianespace i ett pressmeddelande den 5 april i samband med International Space Symposium i Colorado Springs, USA.

Sverige har varit en lojal partner i Ariane-programmet sedan 1970-talet och kloka satsningar över lång tid har gjort att GKN Aerospace i Trollhättan idag fyller en vital funktion för Ariane och Europas oberoende tillträde till rymden, en funktion som i dagens säkerhetspolitiska läge blivit viktigare än någonsin.

GKN Aerospace ansvarar för utveckling och tillverkning av munstycken och bränsleturbiner till huvudmotorn samt turbiner till överstegsmotorn i Ariane 6.

Avtalet med Amazon visar på ett förtroende för Ariane 6 förmåga och säkrar både volymerna och takten i introduktionen av Ariane 6 och innebär på så sätt en stabil bas för den fortsatta industrialiseringen av den nya bärraketen.

– Det faktum att Amazon valde Ariane 6 för att utföra detta uppdrag är en stor källa till stolthet för oss och våra partners i Arianeprogrammet, säger Martin Velander, programchef för rymdprogrammet inom GKN Aerospace motorverksamhet.

Amazons Projekt Kuiper har som uppgift att bygga en megakonstellation av satelliter för bredbandskommunikation. Totalt ska över 3000 satelliter placeras i omloppsbana för att kunna koppla upp tiotals miljoner människor i samhällen runt om i världen som för närvarande saknar tillgång till internet. Arianespace kommer att svara för en väsentlig andel av de uppskjutningar som kommer att behövas för att göra detta möjligt.