Nyheter

Lansering av Gullbergsbron i E01 Olskroken

Olskroken bedöms vara en av de mest ansträngda knutarna i järnvägssystemet och kapacitetstaket är nått. Här möts fem av de mest trafikerade banorna i Sverige. Genom att bygga sex järnvägsbroar planskiljer Peab spåren vilket skapar förutsättningar för ökad tågtrafik och en ny hållbar stadsutveckling.

Lanseringen, då Gullbergsbron skjuts ut över Gullbergsån till sin slutposition, inleddes den fjärde april. Klockan 02.30 den sjätte april var den på plats och projektet E01 Olskroken planskildhet kunde bocka av en av årets milstolpar som utförd. Byggnationen som startade 2018 är nu halvvägs i mål, 2025/2026 kommer bron ha dubbelspår och trafikeras främst av Västlänken och Västra Stambanan.
Gullbergsbron lanserades genom att bron sköts ut den första biten över ån. På andra sidan ån stod en kran för att möta upp och hjälpa till att lyfta samt styra bron på plats mellan brostöden som finns på vardera sida. Den största utmaningen har varit planeringen av lanseringen och samordningen vid landfästet då krafterna är stora.

– Genom ett gott samarbete mellan Nordec och Peab där vi har använt varandras kunskaper och erfarenheter har vi tillsammans hittat bra lösningar och klarat av att hålla tidplanerna, säger Andreas Lundgren som är blockchef för brokonstruktionen på Peab.

Bron är producerad av cirka 500 ton stål från SSAB:s stålverk i Brahestad, Finland och är 60 meter lång. Delarna till bron producerades i Finland av Nordec därefter har bron monterats på plats i Göteborg under vintern för att nu skjutas ut.

– Att vi valt att montera bron på plats har sin bakgrund i att en färdig bro skulle bli väldigt stor och svår att transportera, och att vi kunde minska klimatbelastningen avsevärt genom att förbereda en yta och montera materialet lokalt i Göteborg fortsätter Andreas Lundgren.

Materialvalet beror på brons långa spännvidd, med en betongbro skulle ett brostöd mitt i Gullbergsån behövts, som bland annat omgärdas av restriktioner för grumling samt växtlighet av den utrotningshotade växten Knölnate som frodas i ån.

Bilder: Tim Cato och Andreas Lundgren