Nyheter

Nytt tågsamarbete

De två järnvägsföretagen Inlandsbanan AB och Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab, utreder ett närmare samarbete, som kan innebära att Inlandståg AB, ett dotterbolag till Inlandsbanan AB, tas över av Tågab.

Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Huvudkontor och en verkstad finns i Östersund.

Tågab räknas vid sidan av Inlandsbanan som Sveriges mest kompletta järnvägsföretag; gods- och persontrafik, verkstad och egna spår i anslutning till verkstaden. Huvudort är Kristinehamn, längst söderut på Inlandsbanan.

Inlandståg är ett relativt litet tågföretag med ca 25 anställda, främst lokförare, växlare och reparatörer. Tågab har ca 160 anställda.

Alla tågföretag, oavsett storlek, möts av ökande krav från myndigheter, EU, etc. För ett litet företag som Inlandståg kan det bli ekonomiskt betungande. Tågab har redan flera specialistfunktioner, som kan vara till nytta för båda företagen.

– Synergierna är uppenbara, säger både Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan AB, och Lars Yngström, vd i Tågab.

Tågab:s avsikt är att driva verkstaden i Östersund vidare och erbjuda lokförare och växlare fortsatt jobb, ibland också på nya sträckor, säger Lars Yngström.

Varumärket Inlandståg kommer att behållas.