Nyheter

Stena Line sätter in E-Flexer-fartyg på rutten Karlskrona-Gdynia

Som svar på den ökade efterfrågan från kunderna i Östersjöregionen sätter Stena Line in sina två nya fartyg av E-Flexer-typ på rutten mellan Karlskrona och Gdynia. E-Flexer-fartygen är moderna, bränslesnåla färjor och spelar en viktig roll både i Stena Lines expansionsstrategi och för företagets mål att utveckla en hållbar sjöfart.

Stena Line sätter in två E-Flexer-färjor på rutten mellan Karlskrona och polska Gdynia under 2022. Det första fartyget börjar trafikera sträckan i juli och det andra i november. Båda var ursprungligen planerade att sättas in mellan Nynäshamn och lettiska Ventspils, men på grund av att efterfrågan på godstransporter i Södra Östersjön har ökat snabbare än förväntat, har Stena Line beslutat att E-Flexer-färjorna för tillfället bäst kommer till användning där.

De nyligen förlängda och moderniserade RoPax-fartygen Stena Scandia och Stena Baltica kommer att fortsätta att trafikera rutten mellan Nynäshamn och Ventspils, vilket innebär en fortsatt ökad kapacitet med 30 procent (frakt) samt 70 procent (kabinutrymme).

E-Flexer-fartygen är ett led i Stena Lines ambition att ytterligare stärka sin position i Östersjön och växa tillsammans med sina kunder.

– Flexibilitet och att växa tillsammans med våra kunder är centralt för Stena Line, och med de fartyg av E-Flexertyp som vi nu sätter in på rutten Karlskrona-Gdynia strävar vi efter att erbjuda en så flexibel flotta som möjligt som svarar mot våra kunders behov, säger Niclas Mårtensson, vd för Stena Line.

Namnet E-Flexer återspeglar två av de viktigaste målen med fartygens konstruktion – effektivitet och flexibilitet. Fartygen är bland de mest bränslesnåla i världen i sin storlek, samtidigt som de är tillräckligt flexibla för att kunna trafikera många olika slags rutter. Dessutom levereras de redo för att kunna konverteras både till batterihybriddrift och till att använda metanol eller flytande naturgas (LNG) som bränsle, när den nödvändiga infrastrukturen för bunkring finns på plats.

Under de senaste åren har Stena Line expanderat kraftigt i Östersjön, drivet av kundernas ökade efterfrågan på sjötransporter – för både gods och passagerare. Förutom att fartygen Stena Scandica och Stena Baltica sattes in mellan Nynäshamn och Ventspils i juli 2021 (Scandica) och januari 2022 (Baltica) har Stena Line utökat fraktkapaciteten med 40 procent mellan Liepāja i Lettland och tyska Travemünde genom att där sätta in RoPax-färjorna Stena Livia och Stena Flavia.

Stena Line har också öppnat en helt ny rutt mellan Nynäshamn och finska Hangö, som trafikeras av fartyget Urd från den 1 februari 2022. Ett andra fartyg (Stena Gothica) tillkommer i slutet av maj.

Snabbfakta om E-Flexer:
Sätts in på rutten mellan Karlskrona och Gdynia i Polen.
Det första fartyget av E-Flexertyp börjar trafikera rutten i juli och det andra i november.
Längd: 240 meter
Kapacitet: 1 200 passagerare och 3 600 lastmeter