Nyheter

Ny trafikrapport: Detta är svenskarna mest oroliga för i påsktrafiken

Påskhelgen brukar innebära extra mycket trafik och fler olyckor på våra vägar. Oansvariga förare är den största risken i vägtrafiken menar många svenska bilister enligt en ny undersökning. 

Mer än en av tjugo (6 procent) av alla svenska bilförare har varit inblandade i minst en olycka under de senaste tolv månaderna. Det var resultatet av en internationell studie genomförd av dashcam-företaget Nextbase i samarbete med YouGov. I en internationell jämförelse hamnar Sverige någonstans i mitten.

Det finns många potentiella orsaker till olyckor – men enligt undersökningen är vissa orosfaktorer djupare rotad än andra. Alla deltagare i undersökningen från tio länder är överens om att oansvariga förare utgör den största risken på vägarna. 45 procent av svenskarna instämmer i detta påstående, medan siffran är 42 procent i Frankrike och 47 procent i Storbritannien. Detta svar gavs också oftast i Polen. Endast 34 procent gav dock detta svar, vilket är det lägsta i en internationell jämförelse. I Sverige nämndes även “tailgating” (18 procent), trafikstockningar (12 procent) och cyklister på vägen (5 procent) som riskfaktorer.

Ny teknik gör vägarna säkrare

Ett sätt att göra vägarna säkrare och förhindra mänskliga misstag är autonom körning. Men bara tolv procent av de tillfrågade anser att autonom körning är säkrare än fordon som framförs av människor. I Australien (15 procent) och Kanada (14 procent) är siffran högst. I Tjeckien är det störst skepsis mot denna teknik (sex procent). Samtidigt ser 36 procent av deltagarna från Sverige den allmänna potentialen med autonom körning men anser också att tekniken ännu inte är redo för att införas stort.

Hälften känner sig säkrare med dashcams

46 procent av undersökningsdeltagarna i Sverige sa att de skulle känna sig säkrare till följd av inspelningarna och mer än hälften att dashcams generellt sett kan bidra positivt till trafiksäkerheten (52 procent). Andelen svenskar som skulle köpa en dashcam om de kunde få rabatt på sin bilförsäkring ligger på 42 procent av. I Polen hittar vi mer dashcam-supporters enligt undersökningen – mer än tre fjärdedelar av de tillfrågade (76 procent) att de skulle känna sig säkrare till följd av videoinspelningarna. 66 procent av polackerna tror också att användningen av dashcam har en positiv effekt på trafiksäkerheten.

– Över hela världen ser vi ett växande inflytande från teknik på trafiksäkerhet. Speciellt kamerateknik driver medvetenheten om ens eget beteende på vägen, samtidigt som man har inspelat bevismaterial när man som förare behöver det som mest, säger Robert Ingebretsen, Nextbase Sverige.

Om undersökningen
Undersökning är gjord av YouGov Deutschland GmbH på uppdrag av Nextbase. I processen har 1 015 personer i Sverige i åldern 18 år och äldre undersökts online mellan 26 november och 5 december 2021. De andra länder där undersökningen genomfördes är Australien (1 020 deltagare), Kanada (1 003 deltagare), Tjeckien (1 014 deltagare). ), Frankrike (1 022 deltagare), Nederländerna (912 deltagare), Polen (1 012), Tyskland (1 018), Storbritannien (1 030 deltagare) och USA (1 022 deltagare). Undersökningen är representativ. Om du använder resultaten från studien för din rapportering, vänligen nämn Nextbase och YouGov som datakälla.