Nyheter

Saab uppgraderar Gripen C/D

Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk, FMV, för att säkerställa fortsatt drift och förmågehöjning för att bibehålla stridsflygplanet JAS 39 Gripen C/D operativt relevant. Ordervärdet uppgår till 500 MSEK.

Gripen C/D är det system som ska användas i många år framöver i Sverige och i övriga länder som har köpt Gripen. Utvecklingen görs även för att ytterligare säkerställa en kostnadseffektiv lösning avseende konstruktion, design och anskaffning.

– Gripen C/D är ryggraden i det svenska försvaret idag och många år framöver, därför är det här en viktig beställning där vi kommer att säkerställa fortsatt drift och operativ relevans för Gripen C/D, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Syftet med beställningen är att starta genomförandet av uppgraderingen för att säkra Försvarsmaktens behov av att vidmakthålla fortsatt hög förmåga och tillgänglighet för Gripen C/D fram till 2035.