Nyheter

Sverige har hälften så många laddpunkter som behövs – bara tre län når EU:s mål

Elbilsförsäljningen når nya rekordnivåer vilket innebär att allt fler bilar måste dela på landets publika laddpunkter som inte byggs i samma takt. Sverige hör till ett av fyra EU-länder som inte når EU:s rekommendationer om en publik laddpunkt per 10 laddbara bilar.

Sverige har hela 20 laddbara bilar per laddpunkt och endast tre svenska län når upp till det rekommenderade antalet. Sämst i landet är Stockholm och Uppsala, med 37 respektive 36 elbilar per laddpunkt. Det visar en sammanställning från laddföretaget Monta.

Trots att elbilsomställningen ofta nämns som viktig för den gröna omställningen, når Sverige inte EU:s rekommendation om en publik laddpunkt per tio laddbara bilar. Med ett snitt på 20 laddbara bilar per offentlig laddpunkt hör Sverige till ett av fyra EU-länder som inte når rekommendationerna och endast tre svenska län når EU-målen.

Samtidigt når elbilsförsäljningen i landet nya rekordnivåer och i år förväntas en majoritet av sålda bilar vara laddbara enligt BIL Sweden. Dessutom visar en ny rapport från branschorganisationen ACEA och McKinsey att 14 000 nya laddstationer behöver installeras varje vecka i EU om vi ska kunna nå målet om att minska koldioxidutsläppen från personbilar med 55 procent före 2030.

–  Det måste till stora åtgärder för att bryta status quo med ökande brist på laddpunkter, säger Marcus Enetjärn, Sverigechef på Monta. Laddbristen är välkänd för elbilsägare sedan tidigare, men som det ser ut nu så äventyras den svenska gröna omställningen i högre utsträckning än många tidigare trott.

Tillgången till publika laddpunkter jämfört med antal laddbara bilar är lägst i Stockholms län. Där finns 137 740 elbilar men endast 3722 publika laddpunkter. Det innebär att länet behöver nästintill en fyrdubbling av antal laddpunkter bara för att räcka till det befintliga elbilsbeståndet. Tätt i följd kommer Uppsala län där det finns 36 laddbara bilar per publik laddpunkt, medan Jönköpings län har mer än dubbelt så många elbilar per laddpunkt än vad som rekommenderas, totalt 25 per laddpunkt.

–  Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur är enormt viktig, men för att lösa problemet måste vi också göra det möjligt att öppna upp fler laddstationer som idag är stängda för privat bruk. Det finns teknik som gör det enkelt för exempelvis företag att hyra ut sina laddpunkter under kvällstid på ett enkelt sätt. Om fler öppnar upp sina laddstationer kan vi avlasta de publika laddstationerna från en del av stressen och skapa lite sinnesro för elbilsägare, säger Marcus Enetjärn.

Bäst förutsättningar för elbilsladdning finns i Jämtland och Gotland, där det finns tre respektive sju laddbara bilar per offentlig laddpunkt. Gävleborgs län med 448 laddbara bilar på 4529 publika laddpunkter ligger i linje med EU:s rekommenderade nivå. Totalt har Sverige idag cirka 250 000 laddbara bilar, men endast 13 000 publika laddningsstationer.

Om Monta
Monta är den första laddningsplattformen för elfordon som fokuserar på laddningsupplevelsen och erbjuder ett brett utbud av tjänster för elfordon, till både elbilsanvändare och ägare av laddpunkter globalt. Monta gör det möjligt för elbilsanvändare att spåra och optimera sin elförbrukning och att erbjuda sin personliga laddpunkt till andra elbilsanvändare, med full insyn i individuell användning, förbrukning och prissättning. Plattformen ger företag och organisationer med laddstationer en fullfjädrad lösning för att attrahera användare och smidigt hantera användning, prissättning, åtkomst och transaktioner för laddningsstationer. 
Mer information finns på Montas hemsida: 
https://monta.com