Nyheter

Ny Nordeuropeisk fartygsslinga

Nu börjar ytterligare en ny fartygslinje trafikera Göteborgs hamn. Det är rederiet UECC som sjösätter trafiken, och man kommer att transportera fordon och annan rullande last till och från det centraleuropeiska godsnavet Zeebrugge via hamnarna i Esbjerg och Drammen. Trafiken når Göteborg varje vecka med start denna vecka (v. 15).

– Vi är glada att välkomna UECC till hamnen som erbjuder ytterligare möjligheter som stärker Göteborgs hamns position som Sveriges största bilhamn. Trafiken utökar vårt linjeutbud och svarar upp till det ökande intresse av fordonstransporter och rullande last som vi ser hos våra kunder, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Den nya trafiken startar mot bakgrund av nya avtal med några av Europas större fordonstillverkare. Servicen kompletterar rederiets existerande Atlantic-service som kopplar ihop Vigo, Zeebrugge, Bremerhafen, Malmö och Drammen. Via omlastning i Zeebrugge kan trafiken knytas till övriga hamnar i Europa och världen.

UECC:s fartyg kommer att anlöpa Göteborgs hamns järnvägsanslutna bil- och roroterminal, och det är terminaloperatören Logent Ports and terminals som kommer att sköta lastning och lossning på terminalen. Via Göteborgs hamn nås sedan effektivt hela den svenska marknaden genom det välutvecklade järnvägssystemet Railport Scandinavia.

Den nya slingan kommer inledningsvis att trafikeras av fartyget M/V Minchah, men kommer troligtvis att ersättas av ett av UECC:s nya LNG/batterihybridfartyg som är under produktion. LNG-drift med batterihybridteknik i kombination med en skrovform optimerad för bättre bränsleeffektivitet reducerar koldioxidutsläpp med cirka 25 procent, SOx och partiklar med 90 procent och NOx med 85 procent jämfört med användning av enbart LNG, uppger UECC.

Om UECC
Rederiet UECC grundades 1990 och samägs av det japanska rederiet NYK och den svenska rederiet Wallenius Lines. UECC har en flotta om 17 PCTC-fartyg (Pure Car and Truck Carrier). Huvudkontoret ligger i Oslo.