Nyheter

Internationellt utbytesprogram i Göteborgs Hamn

Den första rundan av Göteborgs Hamn AB:s nya utbytesprogram är precis avslutad och två medarbetare har just kommit hem från Hamburgs hamn för att samla sina intryck.

– Jag hoppas och tror att en sådan här möjlighet gör att vi blir en ännu attraktivare arbetsgivare, säger Susanne Utbult, HR-chef på Göteborgs Hamn AB.

– Utbytesprogrammet bidrar dels utveckla de medarbetare som deltar, dels att Göteborg Hamn ska få tillgång till nya tankar och idéer som våra representanter tillskansar sig. I nästa steg ska vi ta emot personer från värdhamnen, och där kommer flera av oss att vara inblandade för att skapa ett bra program, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborg Hamn AB.

Det var under hösten 2021 som antagningsprocessen startade, där de två medarbetare som blev antagna var Per Alkås och Dirk Wallem. De har just kommit tillbaka från den första rundan av utbyten och resan gick till Hamburgs hamn, en av Europas storhamnar som har en hel del gemensamt med Göteborgs hamn. De två har helt olika roller där Per arbetar som säkerhetssamordnare, medan Dirk arbetar med hamnens inköp- och upphandlingsprocesser på Göteborgs Hamn AB.

– Det är mycket intressant att få se vad vi kan lära oss av Hamburg och vad de kan lära sig av oss. Men framför allt har vi fått många nya trevliga kontakter till kollegor i Hamburg där vi även i framtiden kan ställa frågor, samtidigt som de är välkomna med sina frågor och problemställningar, säger Dirk Wallem.

Planerna på att starta ett utbytesprogram med andra hamnar startade redan under 2019, men när pandemin drog in så fick det, som så mycket annat, skjutas på framtiden. När smittspridningen minskade och samhället öppnade upp mer under 2021 återupptogs arbetet med att bygga upp ett utbytesprogram återupptogs programmet.

– Jag hoppas och tror att en sådan här möjlighet till utbyte ska kunna tillföra att vi blir en ännu attraktivare arbetsgivare som jobbar med att utveckla vår personal på roliga och utvecklande sätt. Vi ser även i utvecklingssamtal och våra medarbetarundersökningar att medarbetare efterfrågar mer utbyten, och det vill vi gärna tillgodose, säger Susanne Utbult, HR-chef på Göteborgs Hamn AB.

Tanken är att kommande utbyten ska ske med hamnar utanför Europa, i USA och Asien.

Foto: Göteborgs Hamn AB