Nyheter

Q8Olis nya hydrauloljor

Q8Oils lanserar två nya högpresterande hydrauloljor: Q8 Huber för utomhusbruk och Q8 Henry för inomhusbruk. Båda oljorna är baserade på grupp II basoljor och finns i viskositetsklasserna 32 respektive 46.

– Både Q8 Huber och Q8 Henry är tillverkade av grupp II basoljor som framställs genom modern teknologi, s.k. krackning och vätebehandling. Det innebär att de har lägre svavelhalt och högre renhet än vad den traditionella grupp I-oljan har. De här produkterna passar utmärkt för våra kunder som kräver en mycket hög, jämn och stabil kvalitet, säger Jonas Rejholt, produktchef på Q8Oils.

Q8 Huber

Q8 Huber hydraulolja är anpassad för att klara tuffa industriella och mobila applikationer samt maskiner som används i t.ex. krossverk, fordon och arbetsredskap i gruvor eller stålindustri. Den presterar exceptionellt bra vid höga belastningar, tryck och temperaturer. Q8 Huber är en mycket ljus olja som håller en jämn kvalitet över tid och som luktar mindre än konventionella hydrauloljor. Den är snabb och bra på att separera olja från vatten.

Ytterligare fördelar är:

Ingen minskning av kvalitet över tid

Skjuvstabil – behåller sin viskositet över tid

Minimerar stillestånd vilket leder till bättre underhållseffektivitet

Förlänger bytesintervall genom minimala kostnader och maximal effektivitet

Utmärkt slitstageskydd

Hög flampunkt

Q8 Henry

Q8 Henry är även den baserad på grupp II basolja och utvecklad för att möta kraven för de mest rigorösa hydrauliska specifikationerna inomhus. Den medger exceptionell prestanda under hög belastning, tryck och temperatur. Innehåller moderna slitagehämmande tillsatser.Q8 Henry är godkänd av Bosch och Rexroth.