Nyheter

Eltel tecknar ramavtal med Övik Energi

Eltel har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Övik Energi som avser fibertjänster.

Uppdraget innebär även beredskap och felavhjälpning vid akuta fel. Avtalet uppskattas vara värt 3,5 MSEK och löper på två år med option på  förlängning.

– Avtalet ligger i linje med vår tillväxtplan, Övik Energi är en viktig framtida kund med ett expansivt och modernt nät. Vi har en god relation sedan tidigare inom service och ser nu mycket fram emot att utöka våra åtaganden även inom fiberutbyggnad, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Avtalet startar i april.