Nyheter

Öresundståg och SJ avslutar avtal om Öresundstågen i förtid

Öresundståg och SJ avslutar avtalet om trafik och underhåll av Öresundstågen i förtid. Därmed träder det reservavtal som tecknats i kraft och Transdev tar över trafiken från december 2022. En ny upphandling av trafik och underhåll av Öresundstågen kommer nu att genomföras.

Öresundståg och SJ var sedan tidigare överens om att i december 2022 återgå från nuvarande tilläggsavtal till det grundavtal som slöts då SJ vann upphandlingen av Öresundstågstrafiken. SJ ser inte längre detta som en möjlighet. Då man inte lyckats enas om förutsättningarna för fortsättning, har man beslutat att i förtid avsluta rådande avtal.

– Eftersom vi har olika syn på fortsättningen efter december 2022 är vi överens om att det bästa är att avsluta avtalet i förtid och låta en annan operatör ta över. Jag vill vara tydlig med att avslutet inte påverkar resenärerna alls, utan tågen går som vanligt, säger Jarl Samuelsson, verksamhetsutvecklare i Region Skåne och ägarnas representant i avtalsförhandlingarna.

Avslutet innebär att SJ fortsatt ansvarar för trafik och underhåll till och med den 10 december 2022, därefter tar Transdev över trafiken under en upphandlingsperiod. Ny tillfällig operatör för underhållet är på plats inom kort.

Personalen som arbetat ombord hos SJ flyttas enligt avtal över till Transdev och alla parter arbetar för att denna övergång ska ske så smidigt som möjligt.

Mer information: Jarl Samuelsson, verksamhetsutvecklare, Region Skåne. Nås via Skånetrafikens presstjänst. Telefon 0451-288 503 eller epost [email protected]

Fakta

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Bakom Öresundståg står de regionala kollektivtrafikorganisatörerna Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik i samverkan med DSB och danska Transportministeriet.

Trafikhuvudmän och ägarandel

Skånetrafiken, 40 %,
Länstrafiken Kronoberg, 12 %,
Blekingetrafiken, 12 %
Hallandstrafiken AB genom Region Halland, 12 %
Kalmar Länstrafik, 12 %
Västtrafik AB genom Västra Götalandsregionen, 12 %