Nyheter

Regeringsförslag: Fuskande transportföretag ska kunna få sina fordon fastlåsta

Regeringen föreslår i en proposition att fordon som används av utländska transportföretag ska kunna låsas fast om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll.

– Förslaget innebär att polisen kan låsa fast fordon i fler fall för att garantera att transportföretag som fuskar betalar sina sanktionsavgifter. Det ska kosta att fuska, och nu skärper vi reglerna för att skapa ordning och reda i transportbranschen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget syftar till att säkerställa att utländska transportföretag som ska påföras sanktionsavgift också betalar den. Det ska ske genom möjlighet till åtgärder som till exempel klampning, där man genom att låsa fast hjulen hindrar att fordonet kör vidare.

Själva sanktionsavgiften ska, enligt ett förslag i en tidigare proposition från regeringen, kunna påföras utlandsetablerade transportföretag vars utstationerade förare inte kan visa papper på att företaget anmält föraren på ett korrekt sätt. Regleringen syftar till att skapa schysta villkor inom yrkestrafiken och möjliggöra för svenska löner och villkor för utstationerade förare. De nya bestämmelserna ska gälla förare som är sända till Sverige för att utföra ett arbete under en begränsad tid åt en tjänstemottagare i Sverige.

Regeringen föreslår att lagändringen om klampning ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Bakgrund:

Den 24 mars lämnade regeringen detta förslag i en lagrådsremiss. Nu går regeringen vidare med förslaget genom att besluta om en proposition som ska överlämnas till riksdagen.