Nyheter

Att installera laddstolpar i bostadsrättsförening: En överblick

Allt fler bostadsrättsföreningar (BRF) väljer att installera laddstolpar eller laddboxar vid sina parkeringsplatser och det fortsätter att öka i takt med att försäljningen av el- och hybridbilar också ökar.

Det är mycket att tänka på vid installation av laddstolpar, allt från kostnader och vem som ska sköta installationen till så enkla saker som om föreningen har ett intresse av att installera laddstolpar.

Fördelar med att installera laddstolpar

Det finns en lång rad fördelar med att installera laddstolpar i din BRF. Med de miljömål som finns idag och den uppåtgående trenden för elbilar så är det snarare en tidsfråga än en principfråga ifall laddstolpar ska installeras eller ej.

Snabbare och säkrare laddning

En fördel som gäller för alla laddstolpar oberoende om det är för ett privat hushåll eller i BRF är att bilen kommer att laddas både snabbare och säkrare jämfört med om den laddas från ett motorvärmaruttag. Ett vanligt uttag, även kallat schuko-uttag, är inte byggda för att hantera den effekt som krävs vid laddning av elbilar. Det kommer både gå långsammare att ladda bilen jämfört med en laddstolpe men det finns också en risk att systemet överhettas. Med andra ord är det minskad brandrisk om det installeras laddstolpar.

Individuell elmätning

Med en laddstolpe kan föreningen se vem som laddar och hur mycket. Detta gör att föreningen kan ta betalt av den som använder laddstolpen  och debitera efter hur mycket personen laddar. Detta är inget som medför mängder med administrativt krångel för föreningen. Det blir en del av ett system hos nätägaren som sköter mätning och debitering för elen automatiskt precis som i de individuella lägenheterna.

Ökar värdet på bostaden och förbereder inför framtiden

Enligt märklarvärlden.se så ökar värdet på bostäder om det finns laddstolpar eller laddbox installerat. Eftersom elbilar blir allt vanligare så ökas även efterfrågan på laddningsmöjligheter vid bostäder. Dessutom har det varit diskussioner om att det kan bli lagkrav i framtiden på att BRF och hyresvärdar måste ha ett visst antal laddplatser baserat på antalet bostäder. Inte minst hjälper investeringen till att bidra till klimatmålen och en grönare framtid eftersom det är lättare för privatpersoner att motivera inköp av elbil om det redan finns laddningsmöjligheter.

Att tänka inför installation av laddstolpar

Tyvärr kan man inte bara trycka på en knapp för att beställa laddstolpar. Det finns en hel del saker att gå igenom innan ens beslutet tas. Här följer en snabb genomgång av några saker att tänka på.

Intresse

Om styrelsen har funderat på att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen kan det vara en god idé att se vilket intresse som finns. Hur många kör elbil idag och vad kan föreningen förvänta sig inom de närmaste fem åren? Den här förundersökningen visar både om det är läge för laddstolpar just nu eller om det är bättre att vänta, men också kan de visa behovet av laddstolpar som i sin tur kan hjälpa till att avgöra hur många laddpunkter som ska installeras.

Kontrollera platsen

Först och främst behöver det klargöras vem som faktiskt äger parkeringsplatserna. Är det föreningen eller är det en annan markägare? Om det är en annan markägare så behöver ni komma överens om vem som faktiskt kommer att äga laddstolparna och om det behövs något bygglov. Att installera laddpunkter kräver i regel inget bygglov men om ni till exempel skulle vilja anlägga nya parkeringsplatser så behöver ni ansöka om bygglov.

Hur ska ni ta betalt?

Att installera laddstolpar är en investering genom att bostadsvärdet går upp men det är vanligt att den som använder laddpunkten får betala för att använda den och elen som används. Det finns lite olika alternativ för att göra detta. Till exempel kan användaren få betala för den använda elen genom ett självkostnadspris, den månatliga parkeringsavgiften kan höjas, föreningen tar ut marginal på elen som används eller en kombination av dessa. Under en marknadsundersökning gjord av laddsmart.se under början av 2022 visades det att det är vanligt för föreningarna att höja parkeringsavgiften och att användaren sedan betalar för sin använda el.

Ta reda på kostnaderna

Att bara titta på priserna på själva laddstolparna kommer inte att ge en korrekt bild av den totala kostnaden för att installationen. Det finns många olika faktorer som spelar in som till exempel hur många laddstolpar (eller laddpunkter)  ni vill installera, vilken installatör ni vill använda, om något markarbete behöver göras och hur det administrativa kommer att skötas. Det enklaste i den här situationen är att be om en offert från några företag för att få en överblick av priserna. De flesta seriösa leverantörer vill boka in ett platsbesök innan offert ges dock.

Ett platsbesök innebär att leverantören kan skapa sig en helhetsbild, t.ex. hjälpa er att identifiera andra potentiella kostnader som att säkringen behöver bytas till en större eller om ni vill installera dynamisk lastbalansering. Glöm inte heller bort att ni kan få statligt bidrag för upp till halva priset.

Vad ingår?

När ni ska välja laddstolpar och leverantör är det bra att se efter vad som faktiskt ingår i köpet. Detta innebär inte bara det fysiska materialet och installationen av det utan även saker som årlig besiktning, kundtjänst, om dynamisk lastbalansering erbjuds eller inte och om leverantören kan felsöka laddstolparna på avstånd.

Installation av laddstolpar

När ni har bestämt er för att installera laddstolpar är det dags att bestämma vem som ska sköta installationen och om något markarbete behöver göras innan elinstallatörerna är på plats så behöver detta också bokas och fixas. Många bostadsrättsföreningar väljer att låta en totalleverantör göra hela jobbet men det händer också att föreningens vanliga elektriker samarbetar med installatören. Ni väljer också om ni vill köpa till dynamisk lastbalansering till laddstolparna för att säkerhetsställa att bilarna bara laddas på den effekt som finns tillgänglig och inte riskerar att överbelasta säkringen. Enligt laddsmart.se marknadsundersökning var det i princip norm att installera dynamisk lastbalansering vid installation av laddstolpar i bostadsrättsföreningar.

När installationen är klar så är det bara att aktivera de administrativa bitarna, till exempel se till användningen av laddstolparna loggas i system så att ni kan ta betalt av den som laddade och liknande. I många laddlösningspaket ingår en hel del administrativt arbete och då behöver ni bara informera de i föreningen för vad som gäller angående laddstolparna.