Nyheter

CheckWatt levererar till Sveriges största ladd- och batteripark

CheckWatt levererar styrning, driftövervakning och visualisering (energy management system – EMS) till det som kommer bli Sveriges största ladd- och batteripark och som nu börjar byggas i Malmö.

Utöver laddplatser för bilar och lastbilar så byggs även solkraft på 1,5 hektar närliggande mark. För att anläggningen ska nå sin fulla ekonomiska potential så integreras alla de olika resursernas flexibilitet inom Checkwatts virtuella kraftverk Currently

– Vi är mycket stolta över att Soltech och Falkenklev valt EMS från CheckWatt och kopplingen till VPP ‘Currently’ i det här spännande projektet, säger Dan-Eric Archer, VD på CheckWatt. Principiellt så är funktionerna som kommer användas liknande de som vi tillhandahåller för allt från villa-anläggningar till industrier och kommersiella byggnader. I och med att våra IT-system har en modularitet och flexibilitet i grunden så är det en snabb process att göra de anpassningar som krävs för att optimera driften för olika typer av anläggningar.

Det är Falkenklev Logistik som kommer driva anläggningen, ett familjeägt bolag som satsar på att ligga i framkant i elektrifieringen av transportsektorn. Entreprenör är Soltech Energy Solutions, ett solenergibolag med stor erfarenhet inom solkraft i stor som liten skala som nu i allt större utsträckning även uppför batterilager. Scania och Kempower bidrar med lösningar för laddning av elektriska lastbilar. Projekt delfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet. Här kan du läsa mer om Klimatklivet.

– För oss är den här satsningen en del av en medveten strategi för att ligga i framkant när vi nu ser hur stora delar av vårt samhälle måste utvecklas till att bli hållbart och resilient på djupet. Det är bara början, ytterligare satsningar inom elektrifiering kommer efter det här projektet, säger Victor Falkenklev, VD på Falkenklev Logistik.

I det nya energilandskapet så är distribuerade energiresurser aktiva leverantörer av olika former av stöttning av elnätet. Falkenklevs anläggning stöttar elnätet genom att lastbilar på laddning har beredskap att snabbt minska eller öka laddeffekten om frekvensen avviker från det nominella 50 Hz. På liknande sätt kan även batterierna och solkraftanläggningen stötta frekvensen. I vissa fall behöver alla resurserna samordnas för att exempelvis perioder då många laddar samtidigt ska kunna hanteras utan att närmsta transformator överbelastas.

Andra tillfällen så kan det vara lokalnätet som behöver köpa effekt för att avlasta en anslutningspunkt till regionnät. Allt mer volatila elhandelspriser bidrar också till extra intäkter för anläggningen genom koordinerad smart styrning av energiresurserna. CheckWatts EMS-system för styrning och optimering av energiresurser har på kort tid blivit ett marknadsledande verktyg för alla som vill ställa om förnybar energiproduktion och samtidigt tjäna pengar på sin investering

– Det här är en mycket häftig hållbarhetsinvestering. Solens strålar skapar först solel i Falkenklevs nya solpark som säljs ut på det lokala elnätet, och deras nya ellastbilar kommer sedan att kunna laddas i den nya kombinerade snabbladd- och batteriparken. Det här projektet visar tydligt att solenergi och energilagring i kombination är framtidens lösning, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Häromveckan skrev företrädare för Volvo, Scania, Vattenfall, E.ON och Power Circle att det behövs många större laddstationer för lastbilar längs motorvägstriangeln Malmö-Göteborg- Stockholm-Malmö och därför måste en rad åtgärder skyndsamt komma på plats.

Bland annat efterfrågar de ett tydligt ställningstagande om luftledningar som teknikval på högre spänningsnivåer. Det är bra och konkreta åtgärder som tas upp. CheckWatt som leverantör av smart styrning av energiresurser är beroende av att det finns lagstiftning som ger incitament att smart styrning faktiskt ger ekonomisk avkastning när den utförs så att elsystemet avlastas.

Det finns starkt incitament för stöttning av elnätsfrekvens idag, mycket god lönsamhet för exempelvis batteriägare. Batterier och andra resurser kan också avlasta flaskhalsar i elnätet men det finns dock inte speciellt bra regelverk för det idag. Potentialen är dock enorm.