Nyheter

Färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem 2022

I dag presenterar Trafikverket 34 konkreta åtgärder som ska öka takten för ett digitaliserat vägtransportsystem. Färdplanen 2022 visar Trafikverkets samlade riktning inom området digitalisering av vägtransportsystemet och speglar nya förutsättningar, utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Digitaliseringen innebär att vägsystemet och fordonen blir uppkopplade och mer integrerade, vilket kan bidra till minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Här kan färdplanen skapa ökad samhällsnytta och bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft, när Trafikverket planerar och genomför innovativa åtgärder på det statliga transportnätet.

Sju åtgärdskluster och 34 konkreta åtgärder

Åtgärderna kan utöver att skapa samhällsnytta också bidra till att stärka oss i våra huvuduppdrag att underhålla, trafikleda, bygga och planera vägtransportsystemet.

Stort fokus läggs på åtgärder som kan skapa nytta i ett kort- till medellångt perspektiv och som kan ersätta traditionella ny- och ombyggnadsåtgärder. Det är exempelvis ett ökat fokus på möjligheterna med att fånga och analysera data på nya sätt samt på mindre trimningsåtgärder och kostnadseffektiva lösningar.

De 34 åtgärderna är indelade i 7 kluster:

1. Vägtrafikledning
2. Multimodala resor och transporter
3. Anläggningens tillstånd
4. Datadrivet planeringsunderlag
5. Uppkoppling, geostaket och avancerade förarstödsystem
6. Digitaliserat underhåll och byggande av infrastruktur
7. Digitala triminingsåtgärder

Läs mer om 34 åtgärderna i Färdplan – digitaliserat vägtransportsystem 2022