Nyheter

Klimator blir partner till Drive Sweden

Klimator har blivit partner till Drive Sweden för att bidra till ett framtida automatiserat och hållbart transportsystem. Drive Sweden är ett Strategiskt Innovationsprogram (SIP) som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla.

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. I programmet deltar cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas som finansierar 17 olika strategiska innovationsprogram.

– Då framtidens transportsystem kommer vara automatiserat är det viktigt att det även är hållbart och säkert. Vi kommer bidra med vår kompetens inom vägklimatologi som gör att självkörande fordon kan färdas säkert, även på vinterväglag. Det är ett viktigt samarbete för oss där vi kommer ha ett stort utbyte av den oerhörda mängd av kompetens och expertis som finns inom programmet, säger Patrik Simson VD på Klimator.