Nyheter

Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas

Logistik- och entreprenadföretaget Sandahls har som målsättning att fasa ut fossildrivna transporter i verksamheten till 2025 och väljer nu att investera i biogasdrivna lastbilar. De har lagt en rekordorder på 120 lastbilar som drivs av flytande gas, varav 90 stycken levereras i år.

Sandahls är en familjeägd koncern och en oberoende aktör inom logistik som erbjuder väg- och intermodala inrikestransporter. Bolaget driver även fem kombiterminaler där gods lastas om från väg till järnväg, till tåg som drivs av grön el.

För att nå sitt mål om att fasa ut fossildrivna transporter i verksamheten till 2025 investerar Sandahls i 120 stycken Volvo FH som drivs med flytande biogas, LBG. Den första lastbilen är levererad och ytterligare 90 stycken levereras under 2022. Affären har gjorts med Volvos återförsäljare Finnvedens Lastvagnar, med 20 serviceanläggningar i Sverige. I samband med ordern har Sandahls slutit ett biogasbränsleavtal med Gasum, som kommer att bygga två publika stationer för flytande biogas i anslutning till Sandahls terminaler i Luleå och Vårgårda.

Användningen av förnybar biogas kan minska växthusgasutsläppen med upp till mellan 90 och 100 procent. Det innebär att de nya lastbilarna kommer att minska utsläppen med 174 000 ton koldioxidekvivalenter från i dag till 2033, alltså under lastbilarnas beräknade livslängd.*

– Flytande biogas är ett väldigt bra fossilfritt alternativ för långa och tunga transporter och vi har 30 biogaslastbilar sedan tidigare. Vi har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Volvo och Finnvedens Lastvagnar. Den nya storordern på 120 st Volvo-lastbilar innebär att totalt 150 av våra cirka 350 lastbilar snart är biogaslastbilar. Det är en offensiv satsning och ett bra steg på vår väg till fossilfrihet, säger Mikael Ingesson, VD på Sandahls Goods & Parcel, som byter namn 1 maj 2022, till Sandahls Logistik.

– Vi är mycket stolta och glada över att Sandahls väljer att lägga en sådan stor order på våra lastbilar som går på flytande gas. Det betyder mycket, inte bara för oss på Volvo Lastvagnar. Lastbilarna kommer att minska vägtransporternas utsläppsnivå betydligt, vilket är positivt för oss alla. Sandahls visar verkligen vägen här och nu mot en mer hållbar framtid, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige.

* Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet AB.