Nyheter

Göteborgs hamn redo för metanol

Göteborgs Hamn AB har idag publicerat allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring – det innebär att hamnen är redo att ta emot fartyg som i framtiden vill bunkra metanol. Hamnen arbetar också för att skapa en värdekedja med ambitionen att tillhandahålla en stadig tillgång på förnybar metanol i hamnen. Hamnen siktar på att bli det primära navet för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa.

Nu är alla tillstånd på plats för att Göteborgs hamn ska kunna erbjuda bunkring av metanol till anlöpande fartyg. Detta sedan hamnens driftsföreskrifter för metanolbunkring accepterats av Transportstyrelsen och publicerats idag.

Förnybar metanol har potential att minska fartygens koldioxidutsläpp med 95% ur ett livscykelperspektiv, jämfört med konventionella fartygsbränslen.

– Förnybar metanol som fartygsbränsle är inte längre en framtidsvision. Rederier som Maersk och X-Press Feeders är några av föregångarna som redan beställt fartyg med metanolframdrift som är under produktion i detta nu. Från Göteborgs hamns sida hoppas vi på att ta emot fartyg som går på förnybar metanol redan under nästa år, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Maersk som är ett av världens största containerrederier har deklarerat att bolaget ska uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser i sin verksamhet före 2040. Förnybar metanol är en viktig del i strategin och tolv större, metanoldrivna containerfartyg är redan beställda.

X-Press Feeders är världens största oberoende containerrederi vad gäller feedertrafik är ytterligare en stor aktör som satsar på metanoldrivna fartyg i större skala. Under 2023 ska åtta toppmoderna containerfartyg som kan drivas på metanol börja sjösättas.

– Det är glädjande att se att Göteborgs hamn arbetar proaktivt för att underlätta bunkring av metanol. Det är uppmuntrande eftersom hamnarna behöver vara redo när vi beslutar var vi ska dirigera vår första serie av metanoldrivna fartyg, säger Sven Siemsen Senior Manager Marketing Europe på X-Press Feeders.

Den globala maritima sektorn förbrukar cirka 300 miljoner ton bunkerbränsle per år och står för tre procent av de totala koldioxidutsläppen globalt. Göteborgs hamn är en viktig strategisk bunkerhubb i Skandinavien. Här bunkras cirka två tredjedelar av volymerna för inrikes och utrikes sjöfart i Sverige.

– Med vårt strategiska läge och storlek som bunkerhubb har vi både en möjlighet och ett ansvar att göra skillnad genom att säkerställa tillgång på alternativa bränslen för att påskynda omställningen till en grönare sjöfart, säger Christoffer Lillhage, affärsutvecklare energi på Göteborgs Hamn AB.

Stabil tillgång på förnybar metanol

Att Göteborgs hamn nu har regelverken på plats för att kunna bunkra metanoldrivna fartyg säkert och effektivt är dock bara steg ett. Nu arbetar hamnen för att etablera en värdekedja för att säkra en stabil tillgång på bränslet när efterfrågan ökar. Hamnen för samtal med flera aktörer i branschen, bland andra Liquid Wind, som under 2024 ska inleda storskalig produktion av eMetanol*.

– Metanolbunkring fartyg till fartyg med tillhörande infrastruktur håller på att bli verklighet i Göteborgs hamn och det är väldigt glädjande att se. Det gagnar transportörer som planerar att köpa vårt gröna elektrobränsle, eMetanol, och gör det möjligt för Liquid Wind och våra samarbetspartners i värdekedjan att etablera fler produktionsanläggningar i Sverige och andra nordiska länder. Ett starkt och ledande eMetanol-nav i Göteborg stärker vår förmåga att marknadsföra och distribuera vårt koldioxidneutrala marina bränsle ut i världen, och det placerar Sverige på den globala bränsleexportmarknaden, säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

Hamnen planerar även för storskalig lagring av metanol tillsammans med hamnens lagringsbolag.

– Just nu tittar vi på möjligheter att ställa om cisterner som idag hanterar oljeprodukter, till att i stället lagra metanol, säger Christoffer Lillhage.

Metanol har hanterats i Göteborgs hamn sedan 2015 när Stena Line var först i världen med att bunkra metanol, då från lastbil till fartyg. Det hamnen nu fått godkännande för gäller bunkringar fartyg till fartyg, vilket är en förutsättning för att kunna bedriva storskalig bunkring av metanol och för att kunna attrahera de rederier som beställer fartyg med metanolframdrift. Varje terminal kommer att behöva genomföra en mindre riskanalys inför sina första bunkringar. Det är dock bara en formalitet nu när det övergripande regelverket är på plats i hamnen.

Göteborgs hamns allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring hittas här.