Nyheter

Underhållsbeläggningar med ECO-Asfalt i Södra Skåne startar

Peab Asfalt har vunnit två trafikverksgrupper gällande underhållsbeläggningar i södra Skåne under 2022. Kontrakten är fördelade på bland annat 30 olika objekt runt om i södra Skåne. I upphandlingen ställdes höga miljökrav och tack vare ECO-Asfalt minskar koldioxidutsläppen med cirka 940 ton.

Trafikverkets höga ambitioner att minska sitt klimatavtryck stämmer väl överens med Peabs resa mot att vara klimatneutralt 2045. Det visar Trafikverket genom att välja ECO-Asfalt och i vissa projekt ställa krav på lågtempererad asfalt. Lågtempererad asfalt skapas genom olika tekniker som sänker tillverkningstemperaturen, vilket minskar klimatavtrycket ytterligare. Genom att ta hänsyn till hela produktionskedjans klimatpåverkan finns även möjligheten att erhålla klimatbonus.

– All asfaltmassa i entreprenaderna kommer att vara ECO-Asfalt som framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen med cirka 940 ton, säger Peter Löfgren, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt och kan ersätta konventionell asfalt i alla typer av projekt såsom högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor. Uppdragen uppgår till totalt cirka 38 miljoner kronor och cirka 47 000 ton asfalt. Projekten innefattar bland annat underhållsbeläggningar, asfaltfräsning, byte av brunnsbetäckningar och utläggning av stödkanter med mera.

– Kontrakten ger ett bra tillskott för vår beläggnings- och tillverkningsorganisation i Skåne, säger Peter Löfgren, arbetschef, Peab Asfalt.