Nyheter

WSP renoverar Norra Danviksbron i Stockholm

WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit kontrakt för framtagande av bygghandlingar för totalrenovering av Norra Danviksbron. Målet med renoveringen är att förstärka brons konstruktion utan att påverka dess utseende.

Norra Danviksbron löper över Danvikskanalen i Stockholm och har idag ett kulturhistoriskt värde. Bron uppfördes under åren 1919-1921 som en kombinerad gatu- och järnvägsbro i samband med byggandet av Hammarbyleden. Idag finns det bara ett fåtal liknande broar bevarade och som fortsatt är i drift runtom i världen. Projektet blir på så vis unikt och ett viktigt exempel på när dåtidens ingenjörskonst möter dagens moderna lösningar. 

– Bron är helt unik och att ta fram en ny konstruktion som ska hålla i 120 år till, med bättre arbetsmiljö och lägre driftkostnader men ändå stor hänsyn till det kulturhistoriska värdet, är en riktig utmaning, säger Lars Schagerström som är ansvarig konstruktör på WSP. 

WSP har tidigare tagit fram en systemhandling för renoveringen, vilket utfördes 2020-2021 och bygghandlingsuppdraget är en option på det uppdraget. 

– Att vi vunnit uppdraget visar på vår bredd inom alla områden som krävs. Allt ifrån specialistkunskaper i stålbyggnad, betong och grundläggning, till produktionsplanering, markmiljö, husbyggnad, VVS, el och brand. Det är vad som krävs för ett så komplicerat projekt i den här stadsmiljön, och ett nära samarbete med beställaren, säger Patrik Lidgren som är uppdragsansvarig på WSP. 

Norra Danviksbron byggdes från början av Storstockholms Lokaltrafik tillsammans med Stockholm stad och de har samägt bron sedan dess. Bron är konstruerad efter den tysk-amerikanske ingenjören Joseph Baermann Strauss typmodell och är en så kallad enkelarmerad balans klaffbro. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholm.