Nyheter

Europcar deltar i forskningsprojekt om delad hållbar mobilitet

Mobilitetsföretaget Europcar ingår i ett forskningsprojekt som drivs av Research Institutes of Sweden. Projektet syftar till att främja delad hållbar mobilitet och finansieras av Drive Sweden, ett av regeringens strategiska innovationsprogram.

– För oss på Europcar är det väldigt spännande att få vara en del av detta projekt. Vi ser fram emot att både bidra och lära oss mycket under projektets gång. Det ligger helt i linje åt det håll vi rör oss som företag att vara den drivande leverantören för utbyggnaden för en hållbar delad mobilitet i både stad och landsbygd, säger Linus Hansen, affärsområdeschef på Europcar Sverige.

Projektet handlar om att utveckla och ta fram ett sätt som möjliggör för företag att erbjuda en delad mobilitetstjänst med hög användaracceptans. Anställda ska enkelt via en digital lösning kunna dela fordon baserat på rutter och tider. Två större svenska företagskoncerner kommer ingå som pilotföretag där RISE (Research Institutes of Sweden) kommer projektleda, samla in, sammanställa och analysera data för att se vilka samhällseffekter projektet ger, likväl som de kommer utvärdera och dra slutsatser efter avslutat projekt.

– RISE är ett forskningsinstitut som alltid jobbar nära det svenska näringslivet och marknadens behov. Därför känns det extra roligt att kunna svara på ett så pass tydligt behov på marknaden – företag som efterfrågar effektiviseringen av sina resor, i det här fallet av resor med just hyrbil. Bortsett från den sociala nyttan och den uppenbara ekonomiska nyttan blir det spännande att ta reda på vilka miljövinster en bättre samordning kan innebära, och hur vi kan åstadkomma en mer effektiv användning av våra transportresurser. I längden vill vi bidra till att samordning av resor blir ett första val för svenska resor, och till dess behövs det en mängd utveckling och utvärdering, säger Maria Schnurr, senior forskare på avdelningen Mobilitet och System, RISE.

Research Institutes of Sweden: RISE är hela Sveriges forskningsinstitut, där avdelningen Mobilitet och System som ska leda projektet har jobbat med digitaliseringens roll för mobilitetsinnovationer i mer än 15 år. Freelway är ett innovationsbolag inom utveckling och drift av tjänster inom delad mobilitet för persontransporter och varuleveranser.

Deras egenutvecklade app för olika typer av samåkningstjänster kommer att vara avgörande för projektet när det gäller att få till en smidig lösning och hög användaracceptans. Anställda från lastbilstillverkaren Scania och industrikoncernen Sandvik kommer i pilotfasen använda och utnyttja tjänsten samtidigt som mobilitetsföretaget Europcar som varit drivande i uppstarten av projektet kommer bidra med fordon.

Forskningsprojektet beviljades initialt av Vinnova, Sverige innovationsmyndighet, i december 2021 och väntas pågå fram till efter sommaren 2023.