Nyheter

Bilia förvärvar en norsk begagnathandlare

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva Kokstad Autosenter AS som bedriver försäljning av begagnade bilar och en märkesoberoende serviceverkstad. Verksamheten bedrivs i två anläggningar i Bergen, Norge.

Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 110 Mkr med en rörelsemarginal om 3 procent. Antalet anställda är 12 personer och de nuvarande tre ägarna kommer att arbeta kvar i verksamheten framöver. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till 16 MNOK, med möjlighet till tilläggsköpeskilling om maximalt 12 MNOK år 2027.

Avtalet är villkorat ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Tillträdet förväntas ske senast den1 juni 2022.

Per Avander, Bilias VD och koncernchef:

– Jag är glad att Bilia genom Kokstad Autosenter AS får tillgång till en välskött verksamhet för försäljning av begagnade bilar samt en bilmärkesoberoende serviceverkstad i Bergen. Bergen är Norges näst största stad och strategiskt viktig för Bilias framtida verksamhet.

Frode Hebnes, VD Bilia Norge AS:

– Vi är mycket nöjda med förvärvet och kommande samarbete med Kokstad Autosenter AS, vilket innebär att vi etablerar vår fjärde Bilia Outlet-anläggning i Norge. Genom förvärvet fortsätter vi vår strategiska expansion av försäljning av begagnade bilar och serviceverksamheten. Verksamheten är mycket välskött och passar väl in i Bilia.

Bjan Ullman, VD Kokstad Autosenter AS:

– Vi var initialt inte intresserade av att sälja verksamheten, men när Bilia kontaktade oss blev vi övertygade om att detta är nästa steg för oss. Bilia delar vår filosofi och kultur avseende god kundservice och viljan att skapa en riktigt god kundupplevelse, vilket vi ser som en bekräftelse på det arbete vi lagt ner på Kokstad Autosenter AS. Med Bilia bakom oss ser vi fram emot att fortsätta arbetet framöver.