Nyheter

Øresundsbron förbättrar resultatet – åtta av tio kunder tillbaka

Øresundsbrons resultat förbättrades till 204 miljoner DKK före värdeförändring under det första kvartalet i år – och vägtrafiken har fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatet ökade med 73 miljoner DKK jämfört med samma period i fjol, men blev 67 miljoner DKK lägre än det första kvartalet 2019 – som inte kantades av reserestriktioner.

Vägintäkterna på Øresundsbron ökade med 105 miljoner DKK till 260 miljoner DKK under årets första kvartal jämfört med motsvarande period förra året.

– Åtta av tio kunder från 2019 är tillbaka. Frakt är numera vår största kundgrupp eftersom företags-, pendlings- och fritidsresandet inte har återhämtats helt. Höjda bränslepriser, ökat hemarbete, valutaskillnader och färre flygresor är några av orsakerna, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Godstrafiken fortsätter att vara rekordstark över Øresundsbron och steg med 11,5 procent under det första kvartalet jämfört med samma tidpunkt 2019. Men pendlings- och företagstrafiken på Øresundsbron minskade med 20,7 respektive 39,1 procent under perioden, vilket bland annat beror på att det fanns coronarestriktioner på bron fram till den 9 februari.

Sedan mitten av februari – i samband med vinterlov och slopade restriktioner – har danskarnas fritidstrafik återhämtats till nivåerna före pandemin. Men en svagare svensk fritidstrafik bidrog under det första kvartalet till att den totala fritidstrafiken är 24,2 procent lägre än samma period 2019. Det kan dock jämföras med att fritidsresandet i början av året låg 40 procent lägre än 2019.

– Vi förväntar oss ett uppsving i fritidstrafiken under sommaren eftersom upplevelserna bara är en bro bort och coronarestriktionerna är slopade. Under vinterns lov märkte vi tydligt den uppbyggda reslusten över bron eftersom fritidstrafiken steg kraftigt. Det lär nu förstärkas av att resandet till och från Kastrup tar mer fart, säger Linus Eriksson.

Konsortiets räntekostnader ökade med 40 miljoner DKK som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Driftskostnaderna minskade med 8 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol.

Årets resultat före värdeförändring väntas fortsatt landa något högre än resultatet för 2021. Konsortiet bedömer att resultatet ligger i den över delen av intervallet 1.000-1.250 miljoner DKK.

– Coronarestriktionerna är äntligen borta. Men gränskontrollen finns kvar och ett förslag om id-kontroller har ju vädrats, även om förslaget pausats för tillfället. Sådant gör att tilliten att kunna bygga ett enkelt liv på båda sidorna av bron får sig en törn. Oförutsägbarheten drabbar återhämtningen och resvanorna, säger Linus Eriksson.