Nyheter

Online finansiering: en mindre del i privatekonomins infrastruktur

En viktig beståndsdel i ett fungerande samhälle är en fungerande infrastruktur. Det är anledningen till att infrastrukturen är något som är under ständig utbyggnad. Förbättring och kontinuerligt underhåll är centrala element för att hålla allt körande. Det handlar om bilvägar, fartygsslingor, broar, järnvägsspår… listan kan göras lång.

Infrastrukturen är ett komplext system bestående av ett flertal byggstenar som alla bidrar till en samlad, fungerande enhet – i Sverige likväl som globalt. Det räcker alltså inte att plocka ut en enkel komponent eller två, utan det är samspelet som formar systematiken. Den här principen kan även appliceras på privatekonomin. En ekonomi utgörs oftast inte bara av kronorna på lönekontot utan här tillkommer medspelare såsom sparkonton, investeringar och lån.

Idag är de flesta vana vid att allt bara rullar på och man kan förflytta sig fritt utan större problem. Likaså ser man importerade varor på hyllorna i matbutikerna, ett fungerande telenät och internet som rena självklarheter. Bor man i ett land som Sverige upplever man sällan situationer med t.ex. transportsvårigheter eller omfattande problem i vatten- eller avloppsnät. Uppstår det strul och besvär går det som regel inte lång tid innan det är löst eller det finns ett tillsvarande alternativ på plats. Oftast tänker man inte ens över all planering och allt arbete som ligger bakom en fungerande infrastruktur.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan denna princip bäst komma till uttryck med utgångspunkt i vardagsekonomin. När allt vad heter inkomster och utgifter är i balans är det sällan man ägnar det så mycket eftertanke. Men läget ändras om man plötsligt befinner sig i en situation där balansen rubbas. Ett klassiskt exempel är att en oförutsägbar extra utgift dyker upp, eller att man hamnar i en ändrad arbetssituation (arbetslös, sjukskriven mm.). I dessa tillfällen kanske inte siffrorna på bankkontot lyckas matcha de finansiella kraven som ställs. Men vad har det med infrastruktur att göra?

Ett praktiskt exempel, för att dra en parallell mellan ekonomisk obalans och infrastruktur, kan vara ett spårfel som gör att tåget inte kan köra vidare från nästa station. När tåget inte längre kan erbjuda transportydelse gäller det att plocka fram en medspelare ur systemet: ersättningsbussen. Ersättningsbussen utgör i detta fall en sekundär länk i infrastrukturen som kan slutföra transporteringen från A till B. Den här ersättningsbussen kan, ur den ekonomiska synvinkeln, bland annat vara ett online lån. Att ansöka om ett lån online kan resultera i att man får den hjälpande handen man behöver. Kort sagt är utgör lån inte hela ekonomin, utan kan betraktas som en komponent i det överordnade systemet.

Det är alltså viktigt att komma ihåg att en välfungerande ekonomi utgörs av flera faktorer. Bankkontot står nämligen stadigare om man kompletterar med ett sparkonto eller annan form för sparande, en buffert, investeringar, lån o.s.v. Det är alltid en stor fördel att ha en uppbesparing och en buffert tillägnat oväntade utgifter. Behöver man finansiering från annat håll kanske ett sms lån utan uc , eller ett annat lånealternativ, kan vara länken som behövs för att hålla ihop ekonomin. Ibland handlar det helt enkelt bara om att ta hjälp av ersättningsbussar för att hålla infrastrukturen körande.