Nyheter

Rekordresultat för Trelleborgs Hamn 2021

Trelleborgs Hamn AB presenterar ett rekordresultat på 56,7 miljoner kronor efter finansiella poster för 2021. Trelleborgs Hamn kan se tillbaka på ett år där verksamheten har gått stärkt ur coronapandemin, som givetvis påverkat oss på flera plan under hela 2021.

Hamnen i Trelleborg står nu väl rustad för att kunna hantera framtidens ökande godsvolymer och passagerartrafik på ett konkurrenskraftigt sätt.

− Våra volymer som är av historiska mått har påverkat vårt resultat till fantastiska siffror även för 2021. Trelleborgs Hamn var den enda RoRo-hamnen i Sverige som hade en positiv utveckling av lastbilsvolymerna under 2020 och den uppåtgående trenden fortsatte 2021. Vi har haft en mycket hög intensitet i hamnutbyggnaden så jag är extra stolt över hamnens medarbetare som tillsammans med våra kunder gjort att vi har klarat av denna utveckling på ett föredömligt sätt och att Trelleborgs Hamn gör sitt bästa resultat någonsin, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn AB.

All time high för lastbilar och trailers

Skandinaviens största RoRo-hamn har haft en fantastisk utveckling under 2021. Lastbilar och trailers nådde ett nytt rekord 2021 då drygt 872 000 enheter passerade genom Trelleborgs Hamn, vilket motsvarar en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2020.

Trelleborgs Hamn hade ökade volymer inom alla trafikslag samt inom hamnens logistikverksamhet. Glädjande nog återhämtade också personbilar och passagerartrafiken sig i samband med att Covid-19-restriktionerna lättade efter sommaren.

Hamnens stora engagemang för intermodala transporter (trailers på järnväg) har gjort att man under två år lyckats mer än fördubbla dessa volymer. Trelleborgs Hamn hoppas på en fortsatt positiv utveckling inom detta område då det är det mest miljövänliga sättet att transportera gods på och är ett steg i den riktning Trelleborgs Hamn vill gå, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Hamnflytt österut

Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025. Trelleborgs Hamn, som står för alla investeringskostnader i egen regi, har nu kommit en bra bit i förflyttningen av hamnen österut och färjeläge 11, 12, 13 och 14 står nu klara. Nästa steg är en östlig hamninfart och en ringväg vilket är en förutsättning för att hamnen ska kunna flytta sin verksamhet och då bereda möjlighet att förverkliga Sjöstaden, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun.

Länk till Års- och hållbarhetsredovisning 2021